Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Arad a iniţiat procedura de achiziţie a serviciilor de publicitate în cadrul proiectului cu titlul ”Cooperare transfrontalieră eficientă cu scopul creșterii ocupării forței de muncă în județele Arad și Békés”, Cod eMS: ROHU406.

Prin prezentul proiect se doreste achizitionarea de servicii de publicitate: materiale promotionale si organizarea conferintelor de presa(2 buc), in valoare totala de 11,765 Euro fara TVA.

Anunţul de participare şi documentaţia tehnică pentru această procedură au fost publicate pe site-ul instituţiei: www.ccia-arad.ro şi pe site-ul programului Interreg https://interreg-rohu.eu/ro/home/.

Companiile interesate sunt rugate să transmită ofertele la adresa de e-mail: ccia@ccia-arad.ro sau la numărul de fax: +4 0257.254.200, până cel târziu în 27 august 2021, ora 12:00.

Prezentului anunt i se ataşează documentaţia de atribuire, care cuprinde:

  • Anunţ
  • Caiet de Sarcini
  • Invitatie de Participare

Anunt

CAIET DE SARCINI(1)

Invitatie de Participare

2021-08-17T19:01:58+03:00
X