În cadrul procesului de implementare a proiectului sus-menţionat, prin prezenta, invităm operatorii economici interesaţi, să depună oferte pentru servicii de traducere autorizată si servicii de interpretariat, în cadrul proiectului „Cooperare transfrontalieră eficientă cu scopul creşterii ocupării forţei de muncă în judeţele Arad şi Bekes”, cod proiect ROHU 406.

Prestatorul va furniza servicii de traducere autorizată a unor documente si servicii de interpretariat, la solicitarea beneficiarului, din limba română în limba maghiară sau engleză și din limba maghiară sau engleză în limba română.

Valoarea estimata pentru serviciile prestate este de 16.807 EURO, fara TVA

Anunţul de participare şi documentaţia tehnică pentru această procedură au fost publicate pe site-ul instituţiei: www.ccia-arad.ro şi pe site-ul programului Interreg https://interreg-rohu.eu/ro/home/.

Companiile interesate sunt rugate să transmită ofertele la adresa de e-mail: ccia@ccia-arad.ro sau la numărul de fax: +4 0257.254.200, până cel târziu în 27 august 2021, ora 12:00.

Prezentului anunt i se ataşează documentaţia de atribuire, care cuprinde:

  • Anunţ
  • Caiet de Sarcini
  • Invitatie de Participare

 

2021-08-17T19:22:50+03:00
X