Biroul de Asistență Societăți Comerciale2016-10-29T22:33:27+03:00

Serviciile de asistenta înființare si funcționare firme oferite de Biroul de Asistenta Societăți Comerciale includ:

– Asistenta înființare societate, întreprindere individuala, întreprindere familiala, persoana fizica autorizata- Tehnoredactare act constitutiv pentru societăți, acord de constituire pentru întreprinderi familiale
– Verificare disponibilitate denumire societate/rezervare si obținere denumire
– Obținere certificate constatatoare
– Tehnoredactare hotărâri pentru:
– Majorare/diminuare capital social
– Completare obiect de activitate
– Cooptare/retragere asociați
– Cesiune parți sociale/acțiuni
– Deschidere sedii secundare/puncte de lucru
– Divizare/fuziune societate
– Dizolvare/lichidare societate
– Suspendarea /reluarea activității
– Contract comodat (declarare sediu/punct de lucru)
– Tehnoredactare act constitutiv actualizat, urmare a mențiunilor înregistrate la ORC Arad
– Îndrumare pentru completarea formularelor ORC
– Întocmirea și depunerea actelor la ORC Arad
– Verificare stadiu firme
– Ridicarea certificatelor de mențiuni și a rezoluțiilor ORC Arad
– Listare acte normative

Serviciile sunt puse la dispoziția tuturor operatorilor economici și persoanelor interesate.

Persoana de contact:

Consilier juridic, Tanchiș Loredana Simona

Tel: +40-257-208800, +40-745-536888;

Fax: +40-257-254200;

E-mail:loredana.tanchis@ccia-arad.ro

X