Registrul National de Publicitate Mobiliara2022-08-12T15:24:43+03:00

REGISTRUL NATIONAL DE PUBLICITATE MOBILIARA 

Ce este RNPM?

RNPM este o bază de date unică la nivel naţional, un sistem de evidenţă a prioritizării ipotecilor mobiliare şi de publicitate, structurat pe persoane şi bunuri mobile.

RNPM asigură înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare şi a operaţiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevăzute de lege, precum şi publicitatea operaţiunilor juridice prevăzute de lege, pentru acte şi fapte juridice cum ar fi:

–  Contracte de garanţie, locaţiune, consignaţie, vânzare-cumpărare, obligaţii agricole;

–  Sechestre asigurătorii;

–  Înscrieri în legătură cu o operaţiuni privind finanţele publice;

–  Înscrieri în legătură cu diferite tipuri bunuri:

 • Autovehicule;
 • Utilaje agricole, altele decât autovehicule;
 • Creanţe;
 • Conturi bancare;
 • Acţiuni/părţi sociale/valori mobiliare/alte instrumente financiare;
 • Poliţe de asigurare;
 • Universalităţi (stocuri, fond de comerţ sau alte asemenea universalităţi);
 • Echipamente/instalaţii/alte bunuri destinate să servească exploatării unei întreprinderi;
 • Păduri care urmează a fi tăiate;
 • Minerale care urmează a fi extrase;
 • Recolte în general dar şi recolte ce urmează a fi culese;
 • Efective de animale etc.

Site-ul oficial al registrului național este: https://mj.rnpm.ro/#

Cum se solicită înscrierea?

Solicitantul unei înscrieri în Registrul Național de Publicitate Mobiliară completează, în mod corespunzător, un formular de aviz de garanție, care poate fi descărcat accesând https://mj.rnpm.ro/#

Solicitantul trebuie să facă dovada interesului pentru înscrierea formularului de aviz, respectiv să fie creditor sau debitor în contractul supus înscrierii sau împuternicit al uneia dintre părți.

Acte necesare:

– copia actului de identitate al solicitantului

– dovada calităţii de reprezentant (certificat constatator în cazul administratorilor sau împuternicire)

– copie după contractul suspus înscrierii

Stingerea unui aviz poate fi cerută doar de creditor/creditori sau de reprezentanţii acestuia/acestora.

Verificarea înscrierii în Registrul Național de Publicitate Mobiliară:

Se accesează site-ul https://mj.rnpm.ro/# -> opțiunea Căutare și se completează unul dintre următoarele criterii:

 1. pentru verificarea persoanelor juridice se pot introduce:

– numărul identificator (ID) al înscrierii

– cod unic (cod fiscal)

– număr de identificare de la Oficiul Registrului Comerțului

– numele creditorului

– numele debitorului

 1. pentru verificarea persoanelor fizice se pot introduce:

– numărul identificator (ID) al înscrierii

– cod numeric personal

– nume

– prenume

 1. pentru verificarea bunului în garanție se poate introduce descrierea bunului la una din opțiunile specifice selectate (“Bun Autovehicul”, “Alt Bun”, “Bun Mobil Atașat unui Bun Imobil”); completarea descrierii bunului în opțiunea specifică selectată se va face în mod identic cu descrierea bunului din avizul de garanție.

Plata taxelor aferente serviciilor de Registrul Național de Publicitate Mobiliară se face în numerar, odată cu efectuarea înregistrării operațiunilor, la casieria CCIA Arad.

TARIFE RNPM

X