Istoric CCIA2016-10-29T22:33:28+03:00

Istoricul Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Arad

 

Istoria mediului economic, a dovedit, fără doar şi poate, necesitatea existenţei unei instituţii de calibrul Camerei de Comerţ, care să reprezinte interesele mediul de afaceri.

Abolirea regimului feudal, caracterizat prin lipsa unei legislaţii şi, implicit, prin absenţa unei garanţii în ceea ce priveşte respectarea drepturilor negustorilor români, şi înlăturarea suveranităţii otomane, au dus la emanciparea producţiei şi comerţului. Reformarea societăţii româneşti în anii de domnie ai lui Alexandru Ioan Cuza a vizat şi categoriile socio-demografice legate de economia de piaţă. Acestea au fost propulsate şi ancorate structural printr-o nouă instituţie, modernă, validată de evoluţia capitalistă a Occidentului, camerele de comerţ şi industrie.

Aceste instituţii moderne pot fi considerate ca fiind pârghiile care, pe lângă altele, au orientat total economia românească către fluxurile comerciale occidentale pentru aproape opt decenii ulterioare anului 1864, anul înfiinţării Camerelor de Comerţ.

Camera de Comert din Arad nu a avut un parcurs deloc uşor în etapa de dezvoltare a însăşi conceptului ei. Aradenii au fost mereu cunoscuţi ca oameni cu iniţiativă, care au luptat pentru interesele lor. Astfel, prin strădania localnicilor şi prin insistenţe pe lângă Ministerul Agriculturii Comerţului şi Industriei, în 1871, Camera de Comerţ din Arad a luat fiinţă.

Realizările organizaţiei din Arad nu au fost deloc lăsate în umbră.

Camera de Comerţ din Arad a avut, de-a lungul întregii sale activităţi şi iniţiative proprii în vederea soluţionării problemelor economice.

Perioada zbuciumată din intervalul celor două războaie mondiale au perturbat şi interesele camerelor de comerţ, implicit şi a celei din Arad. Prin excelenţă, Camerele de Comerţ din întreaga lume sunt un simbol al economiei de piaţă, iar autonomia lor înseamnă însăşi libertatea economică a fiecărui participant la realizarea peisajului Comercial, în cea mai largă accepţiune. De aceea, după al doilea război mondial, când condiţiile economice din România s-au schimbat şi s-a instaurat economia de comandă, aceste instituţii au fost desfiinţate, nemaifiind în concordanţă cu perioada de până la evenimentele din decembrie 1989.

La Arad, primii paşi pentru reinfiinţarea Camerei de Comerţ au fost făcuţi rapid, astfel că, la 25 mai 1990, a avut loc adunarea generală a fondatorilor Camerei de Comerţ, de după revoluţie.

Astăzi, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Arad reprezintă interesele a peste 58.000 de societăţi economice din judeţ.

Una dintre priorităţile Camerei a fost şi organizarea de târguri şi expoziţii. În anul 1925, Camera de Comerţ din Arad organiza deja, conform cu standardele marilor târguri ale vremii, un târg general numit „Târgul de mostre din Arad”. Participarea la acest targ a aproximativ 250 de firme reprezintă un record chiar şi pentru zilele noastre. Din octombrie 1990 Camera de Comert, Industrie si Agricultura Arad, împreună cu Primăria Arad, a organizat primul targ, un târg de toamnă pentru bunuri de larg consum, iar în 1991 exista deja un departament specializat în organizarea de târguri şi expoziţii.

În 1993, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Arad a investit în structura expoziţională şi a început să organizeze târguri tematice. Datorită creşterii nivelului serviciilor oferite, ţinta de piaţă a crescut de la o arie naţională, la una internaţională. Exploatând orice spaţiu din Arad care putea să găzduiască un târg, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Arad şi-a stabilit evenimentele la Sala Sporturilor din Arad, care oferea cel mai mare spaţiu interior şi exterior, acceptabil pentru organizarea de târguri şi expoziţii.

1998 a fost primul an în care spaţiul a ajuns la limita sa dimensională, 80 de standuri interioare care erau deja insuficiente.

Dovedindu-şi gândirea strategică de lungă durată, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Arad a realizat, din surse proprii, primul pavilion expoziţional cu o suprafaţă de 1.500 mp, în anul 2002.

Din anul 2004 CCIA ARAD, prin departamentul de târguri şi expoziţii, a devenit membru deplin în asociaţia CENTREX – organizaţia de top din industria expoziţiilor din Europa Centrală şi Europa de Est.

În anul 2005 s-a inaugurat cel de al doilea pavilion expoziţional, construit din fonduri Europene Phare, în urma căruia suprafaţa interioară s-a mărit la peste 3.000 mp, iar cea exterioară la peste 12.000 mp.

Condiţiile oferite de complexul expoziţional Expo Arad, precum şi acţiunile pe care la întreprindem în sensul consacrării acestuia ca un complex de târguri euroregional au început să dea rezultate, manifestările expoziţionale organizate până acum fiind apreciate de firmele expozante şi vizitatori.

La sfârşitul anului 2012, Camera de Comerţ din Arad, în cadrul unui proiect transfrontalier România-Ungaria, a finalizat cea de-a treia investiţie, Pavilionul multifuncţional central, care are o suprafaţă utilă de 2.500 mp.

În urma extinderii complexul Expo Arad, acesta dispune de 4.250 MP suprafaţă de expunere interior, 20.000 MP suprafaţă exterior.

În aproape 20 ani de activitate, departamentul EXPO Arad a organizat anual zeci de târguri şi expoziţii şi sute de evenimente private, reuşind să îţi consoldeze permanent poziţia şi primind recunoaştere pentru tot ceea ce face.

Dovedind seriozitate şi profesionalism,  EXPO ARAD a reușit să organizeze, într-un context economic deloc usor, evenimente cu caracter internațional care au devenit consacrate şi sunt puncte de reper pentru multe afaceri reușite.

AGROMALIM, AR-MEDICA, TRANSPORT-AR, ECOMEDIU, PETRECERI DE VIS, CONFORT CONSTRUCT & INSTAL sau GARDENIA, oricare ar fi profilul și domeniul evenimentului, fiecare companie găseşte în Expo Arad un partener onest, deschis şi gata să-i ofere soluţii complete pentru ca prezenţa la eveniment să se regasească în succesul ulterior al afacerii.

Astăzi, mai mult decât niciodată, avem nevoie de o structură activă care să sprijine economia locală şi regională şi care să fie poarta spre economia de piaţă, spre piaţa europeană, dar şi spre progresul fiecărei societăţi.

Evoluţia Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Arad a resimţit, în timp, impactul marilor evenimente din istoria României, dar şi influenţa principalelor fenomene petrecute în sistemul economic mondial. Un nume de referinţă în cadrul sistemului cameral din ţară şi o instituţie reprezentantivă pentru agenţii economici din judeţ datorită acţiunilor, propunerilor şi intervenţiilor întreprinse de-a lungul timpului, Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Arad duce mai departe istoria scrisă în peste un secol de existenţă.

X