“Oricine renunţă să înveţe este bătrân, chiar dacă are 20 sau 80 de ani. Oricine continuă să înveţe rămâne tânăr. Cel mai important lucru în viaţă este să-ţi păstrezi propria minte tânără.” — Henry Ford

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad organizează, prin Centrul de Formare Profesională, cursuri de inițiere, calificare, perfecționare și specializare, în baza acreditărilor emise de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației și Cercetării Științifice

CCIA Arad activează pe piaţa de formare din anul 1990. Oferta noastră de pregătire este adaptată continuu la nevoile mediului de afaceri şi a pieţei muncii arădene.

Cursurile și training-urile se adresează atât persoanelor fizice (studenți, absolvenți, șomeri, salariați) interesate în practicarea unor meserii sau specializări, cât și angajaților și angajatorilor companiilor arădene care doresc să se perfecționeze în domeniul lor de activitate sau în domenii complementare, sau instituțiilor publice.

Vă reamintim faptul că în conformitate cu art.34 din OG.129/2000 republicată, cheltuielile pentru formarea profesională a salariaților se deduc, dupa caz, din impozitul pe profit, sau din impozitul pe venit.

La terminarea unui curs absolvenţii vor primi certificate de calificare emise de Autoritatea Națională Pentru Calificări, instituţie publică cu personalitate juridică, organ de specialitate în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

Costul cursurilor este scăzut iar plata se poate face şi în rate. Centrul de Formare Profesională monitorizează cu atenţie calitatea formării profesionale şi impune obligativitatea prezenţei la cursuri. Centrul dispune de săli de cursuri dotate corespunzător .

Cursuri dezvoltare personala>>>

Cursuri limbi straine>>> 

Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine 

Seminarii de pregatire dedicate institutiilor publice>>>

Teambuilding>>>

Cursurile se pot organiza la cerere, in oricare perioada a anului

PENTRU DETALII  APASATI  PE  DENUMIREA CURSULUI

Denumire curs Cod COR Nivel minim de studii
 1 SPECIALIST MANAGEMENTUL DEȘEURILOR 325713 Superioare
2 FORMATOR 242401 Superioare
3 ASISTENT RELAȚII PUBLICE SI COMUNICARE 342906 Superioare
4 EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE EUROPEANĂ 241948 Superioare
5 INSPECTOR RESURSE UMANE 333304 Medii
6 MANAGER PROIECT 242101 Superioare
7 MANAGER IN ACTIVITATEA DE TURISM 143908 Superioare
8 INSPECTOR IN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII ÎN MUNCĂ 333309 Medii
9 CONTABIL 331302 Medii
10 ARHIVAR 441501 Medii
11 EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE 214946 Superioare
12 EVALUATOR COMPETENȚE PROFESIONALE 242405 Superioare
13 INSPECTOR RESURSE UMANE 333304 Medii
14 BUCĂTAR 512001 Școală Generală
15 LUCRĂTOR COMERCIAL 522006 Școală Generală
Relații suplimentare puteți obține la Tel: 0257/208800 ; ccia@ccia-arad.ro

– Persoană de contact: Prof. Carmen-Marinela CRIȘAN (0730188299).

Oferta Curs „Auditor intern al sistemului de management al calităţii”

Curs “Expert Accesare Fonduri Europene Structurale şi de Coeziune Europene”

Pentru informații suplimentare:

Camera de Comert, Industrie si Agricultura a judetului Arad

Strada Closca, nr. 5

Telefon: +40.257.208 800, E-mail: ccia@ccia-arad.ro

Persoană de contact:

Prof. Carmen M. Crisan

Telefon: +40.0730.188.299, email: carmen.crisan@ccia-arad.ro