“Oricine renunţă să înveţe este bătrân, chiar dacă are 20 sau 80 de ani. Oricine continuă să înveţe rămâne tânăr. Cel mai important lucru în viaţă este să-ţi păstrezi propria minte tânără.” — Henry Ford

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad organizează, prin Centrul de Formare Profesională, cursuri de inițiere, calificare, perfecționare și specializare, în baza acreditărilor emise de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației și Cercetării Științifice

CCIA Arad activează pe piaţa de formare din anul 1990. Oferta noastră de pregătire este adaptată continuu la nevoile mediului de afaceri şi a pieţei muncii arădene.

Cursurile și training-urile se adresează atât persoanelor fizice (studenți, absolvenți, șomeri, salariați) interesate în practicarea unor meserii sau specializări, cât și angajaților și angajatorilor companiilor arădene care doresc să se perfecționeze în domeniul lor de activitate sau în domenii complementare, sau instituțiilor publice.

Vă reamintim faptul că în conformitate cu art.34 din OG.129/2000 republicată, cheltuielile pentru formarea profesională a salariaților se deduc, dupa caz, din impozitul pe profit, sau din impozitul pe venit.

La terminarea unui curs absolvenţii vor primi certificate de calificare emise de Autoritatea Națională Pentru Calificări, instituţie publică cu personalitate juridică, organ de specialitate în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

Costul cursurilor este scăzut iar plata se poate face şi în rate. Centrul de Formare Profesională monitorizează cu atenţie calitatea formării profesionale şi impune obligativitatea prezenţei la cursuri. Centrul dispune de săli de cursuri dotate corespunzător .

Cursuri dezvoltare personala>>>

Cursuri limbi straine>>> 

Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine 

Seminarii de pregatire dedicate institutiilor publice>>>

Teambuilding>>>

DENUMIRE CURS Cod COR Nivel minim de studii
SPECIALIST MANAGEMENTUL DEȘEURILOR 325713 Superioare
FORMATOR 242401 Superioare
ASISTENT RELAȚII PUBLICE ȘI COMUNICARE 342906 Superioare
EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE ȘI DE COEZIUNE EUROPEANĂ 241948 Superioare
INSPECTOR RESURSE UMANE 333304 Medii
MANAGER PROIECT 242101 Superioare
MANAGER ÎN ACTIVITATEA DE TURISM 143908 Superioare
INSPECTOR ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII ÎN MUNCĂ 333309 Medii
CONTABIL 331302 Medii
ARHIVAR 441501 Medii
EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE 214946 Superioare
EVALUATOR COMPETENȚE PROFESIONALE 242405 Superioare
INSPECTOR RESURSE UMANE 333304 Medii
BUCĂTAR 512001 Școală Generală
LUCRĂTOR COMERCIAL 522006 Școală Generală
CURS AGENT IMOBILIAR 241919 Medii
TEAMBUILDING PENTRU OAMENI CURAJOȘI
PERFECȚIONARE ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII

Curs “Expert Accesare Fonduri Europene Structurale şi de Coeziune Europene”

Oferta Curs „Auditor intern al sistemului de management al calităţii”

Pentru informații suplimentare:

Camera de Comert, Industrie si Agricultura a judetului Arad

Strada Closca, nr. 5

Telefon: +40.257.208 800, E-mail: ccia@ccia-arad.ro

Persoană de contact:

Prof. Carmen M. Crisan

Telefon: +40.0730.188.299, email: carmen.crisan@ccia-arad.ro