Topul Firmelor2023-05-11T12:30:54+03:00

Topul firmelor arădene este un etalon al campionilor business-ului arădean!

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad premiază și în acest an excelența în afaceri. Evenimentul va avea loc în 21 octombrie 2022 la complexul Expo Arad.

Cei mai buni dintre cei mai buni, performerii economiei arădene, oamenii de afaceri care țin ridicat stindardul calității și al performanței, vor fi recompensați într-o adevărată gală a mediului de afaceri arădean.

Topul firmelor, aflat anul acesta la a XXIX-a ediție, este organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad în conformitate cu prevederile art. 4 lit. m din Legea nr. 335/2007 a Camerelor de Comerț şi Industrie din România, modificată și completată.

Cum pot să particip la Gala de premiere – Topul Firmelor – din 21 octombrie 2022

Pentru a participa la gala de premiere a mediului de afaceri arădean, care va avea loc în Pavilionul C al Complexului Expo Arad, vineri, 21 octombrie 2022, trebuie să completați talonul de înscriere (vezi secțiunea descărcări) și să îl expediați pe email topulfirmelor@ccia-arad.ro, împreună cu dovada achitării taxei de înscriere, până cel târziu în data de 14 octombrie 2022, ora 12:00.

Confirmarea înscrierii o veți primi pe email în cel mai scurt timp posibil.

Metodologie – Sursele de informații

Sursele de informații utilizate sunt:

 • Informații din situațiile financiare ale societăților pentru anul anterior, conforme cu Directivele Europene, furnizate de Ministerul Finanțelor Publice;
 • Informații despre firmele legal înregistrate în România, furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului;
 • Informații despre firme, rezultate din activitatea camerelor județene;

Sunt admise în topurile județene de firme entitățile care sunt comercianți conform legii şi îndeplinesc simultan următoarele condiții, cu privire la datele de bilanț depus pentru anul anterior:

 • Profit din exploatare pozitiv;
 • Cifră de afaceri de minim 100 000 lei în cazul microîntreprinderilor şi minim 250 000 lei în cazul celorlalte entități.

Nu sunt admise:

 • Grupurile de interes economic (GIE);
 • Firmele ale căror cuantum format din suma datoriilor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului și impozitele și taxele neplătite la termenul stabilit la bugetele locale depășește cuantumul creanțelor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului;
 • Firmele pentru care valoarea a cel puţin unui indicator calculat este negativă.
 • Firmele care la data realizării clasamentului se află în stare de radiere, faliment, lichidare, dizolvare, întrerupere temporară de activitate, insolvenţă

Elementele financiare utilizate în vederea stabilirii accederii în clasamente sunt prezentate în Anexa 2 (vezi secțiunea descări). Pentru realizarea clasamentelor Topul Firmelor se prelucrează numai bilanţurile depuse în termenul legal la Ministerul Finanţelor Publice.

Topurile județene de firme sunt structurate pe şapte domenii de activitate:

 1. Cercetare – Dezvoltare şi High – Tech;
 2. Industrie;
 3. Agricultură, Silvicultură, Pescuit;
 4. Construcții;
 5. Servicii;
 6. Comerț;
 7. Turism.

Metodologie – Indicatorii utilizați

Indicatorii utilizați pentru clasificarea firmelor sunt:

 • Cifra de afaceri netă;
 • Profitul din exploatare;
 • Rata profitului din exploatare;
 • Eficiența utilizării resurselor umane;
 • Eficiența utilizării capitalului angajat.

Firmele membre ale camerei județene, care au achitat cotizația la zi, primesc o bonificație de 10% din punctajul total.

Camerele de Comerț şi Industrie Județene şi Camera de Comerț şi Industrie a României nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventualele erori în întocmirea situațiilor financiare şi a oricăror alte documente utilizate la determinarea clasamentelor. Conform prevederilor legale, răspunderea revine celor care au întocmit documentele în cauză.

X