Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Arad, în calitate de Partener de Proiect, implementează proiectul RO-HU 406 „Cooperare transfrontalieră eficientă cu scopul creşterii ocupării forţei de muncă în judeţele Arad şi Bekes”, în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Ungaria 2014-2020, INTERREG V-A, în perioada 01.03.2019 – 31.08.2021

 

În cadrul procesului de implementare a proiectului sus-menţionat, prin prezenta, invităm operatorii economici interesaţi, să depună oferte pentru furnizarea serviciului de expert imobiliar, în cadrul proiectului „Cooperare transfrontalieră eficientă cu scopul creşterii ocupării forţei de muncă în judeţele Arad şi Bekes”, cod proiect ROHU 406.

 

Descrierea activitatii vizate:

  1. Cartarea zonelor de investiții din judetul Arad, pentru a identifica oportunitati de vânzare/închiriere, parcuri industriale, zone de investiții și zone libere (zone adecvate investițiilor economice) din tot judetul.
  2. Elaborarea unui sistem de criterii uniform: dezvoltarea unui sistem de criterii uniform pentru proprietățile care urmează să fie cartografiate (terenuri și structuri solide încorporate) (de exemplu: dimensiunea suprafeței, vânzare / închiriere, distanță de centrul orasului, accesibilitate etc.).
  3. Evaluarea capacităților pe baza sistemului de criterii elaborate, evaluarea aspectelor date ale imobilelor cartografiate și evaluarea posibilitatilor (de exemplu, în ce scop poate fi utilizat un imobil).
  4. Încărcarea bazei de date pe site-ul web din cadrul proiectului: baza de date, cu datele imobiliare evaluate și examinate.
  5. Promovarea sustenabilității bazei de date: contactarea municipalităților din județul Arad și dezvoltarea unui canal de informare/notificare către CCIA (rolul municipalităților în anunțarea de noi proprietăți situate pe teritoriile lor, corespunzând grupului țintă al bazei de date).

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 10.09.2019, ora 12:00!

Toate detaliile privind procedura de achizitie, pot fi vizualizate in documentele atasate anuntului.

 

Anunt

Caiet Sarcini

Invitatie Participare

 

 

2019-09-03T20:35:41+03:00
X