Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Arad, în calitate de Partener de Proiect, implementează proiectul RO-HU 406 „Cooperare transfrontalieră eficientă cu scopul creşterii ocupării forţei de muncă în judeţele Arad şi Bekes”, în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Ungaria 2014-2020, INTERREG V-A, în perioada 01.03.2019 – 31.08.2021

 

În cadrul procesului de implementare a proiectului sus-menţionat, prin prezenta, invităm operatorii economici interesaţi, să depună oferte pentru servicii de traducere autorizată si servicii de interpretariat, în cadrul proiectului „Cooperare transfrontalieră eficientă cu scopul creşterii ocupării forţei de muncă în judeţele Arad şi Bekes”, cod proiect ROHU 406.

 

Prestatorul va furniza servicii de traducere autorizată a unor documente si servicii de interpretariat, la solicitarea beneficiarului, din limba română în limba maghiară sau engleză și din limba maghiară sau engleză în limba română.

Atasat Anuntului, Caietul de Sarcini, Anuntul si Invitatia.

Toate detaliile privind procedura de achizitie, pot fi vizualizate in documentele atasate anuntului.

Caiet Sarcini

Anunt

Invitatie

 

2019-09-04T20:30:14+03:00
X