Stimată Doamnă/ Stimate Domn,

Vă invităm să participaţi în perioada 6 februarie 2024 – 8 martie 2024 , la cursul autorizat de Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă–80 ore (cod COR 315723) organizat de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Arad.

Inscrieri  aici : Inscrieri Cursuri CCIA Arad – Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad (ccia-arad.ro)

Tematici:

  • Realizarea activităţilor de prevenire şi protecţie
  • Realizarea semnalizării de securitate şi/sau de sănătate la locurile de muncă
  • Instruirea şi informarea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
  • Stabilirea mijloacelor materiale şi tehnice necesare securităţii şi sănătăţii în muncă
  • Prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale
  • Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă
  • Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
  • Monitorizarea activităţilor de evacuare şi intervenţie în situaţii de urgenţă

Condiţii de acces: minim studii în învăţământul liceal

Acte necesare (în copie): BI/CI, diploma de studii, certificat de naştere, certificat de căsătorie (dacă este cazul).

Costuri: 850 ron

Taxa include : activitatea de predare, suportul de curs, fișe de lucru, cafea și apă, cupon valoric 200 ron –emis de CCIA ARAD-valabil la cursurile organizate

AICI : Inscrieri Cursuri CCIA Arad – Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad (ccia-arad.ro)

”Sunt succese care te înjosesc și înfrângeri care te înalță. ”– Nicolae Iorga.

 Cu aleasă prețuire,

Prof. Carmen Marinela CRIȘAN

Manager Formare Profesională
……………………………………………………………….
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Arad
Str.Closca, Nr.5
310017 Arad
………………………………………………………………..
E-Mail:carmen.crisan@ccia-arad.ro
Mobile:+40-73018829

2024-01-17T08:47:24+02:00
X