Inscrieri Cursuri CCIA Arad2024-04-08T16:48:58+03:00

În perioada Aprilie 2024 - Iulie 2024, sunt deschise înscrierile pentru următoarele cursuri, organizate de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad.

Formular de Înscriere

Cursuri
Arhivar

CURS de ARHIVAR – cod COR 441501

Programul este destinat persoanelor care fie ocupă funcția de arhivar sau îndeplinesc atribuții pe linie de arhivă, fie persoanelor care doresc să-și dezvolte competențe în acest sens sub îndrumarea formatorilor în domeniu.

Cursul de arhivar este obligatoriu pe piața muncii, conf, art. 31 din legea Arhivelor Nationale , nr. 16 din 1996, fiecare organizație publică sau privată are obligația conform legislației în vigoare, să își organizeze un compartiment de arhivă, administrat de personal calificat.

Competențe dobândite la finalizarea cursului:
 • Redactarea nomenclatorului arhivistic
 • Gestionarea fondului documentar
 • Prelucrarea documentelor
 • Utilizarea informațiilor din documente
 • Consevarea arhivei in depozit
 • Aplicarea normelor de protecție a mediului
 • Competențe informatice
 • Competențe de bază în matematică, știintă, tehnologie
Loc de desfășurare: Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad, strada Cloșca nr.5
Preț: 1.000 RON
Lector: EUGENIU CRISTE – director pensionar Arhivele Naționale Arad
Condiții de Acces: Studii medii

Cursul este acreditat de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale și Ministerul Educației Nationale și este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări (fostul CNFPA).

”Orice jurnal trebuie predat la arhivă.” – Octavian Paler

Bucătar
Bucătar - curs acreditat de Ministerul Muncii si Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale.
Durata cursului: 5 luni
Locație: Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad (str. Cloșca nr. 5)
Certificare curs: ANC (fost CNFPA), recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale, certificatul obținut fiind recunoscut atât la nivel național cât și în Uniunea Europeană.
Costuri: 1700 RON (10% reducere Membrii CCIA ARAD)- se poate achita în 3 rate egale
Taxa include: partea teoretică, suport curs, partea practică, materia primă pe tot parcursul cursului, ținuta personalizată
Cadru Tehnic PSI
Pentru detalii vă rugăm să ne contactați.
Competențe digitale

Participând la Cursul Competențe Digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere, absolvenții vor dobândi abilități ca:

 • Abilitatea de a interacționa, comunica și a publica, dar și de a accesa informația pe suport digital. Cunoașterea noțiunilor fundamentale legate de utilizarea Internetului
 • Utilizarea eficientă a poștei electronice pentru primirea și trimiterea mesajelor și a fișierelor atașate
 • Lucrul cu fișiere de tip doc și salvarea acestora în diferite formate, utilizând aplicația Microsoft Word
 • Lucrul cu foi de calcul tabelar și salvarea acestora utilizând aplicația Microsoft Excel
 • Lucrul cu diapozitive și salvarea acestora
 • Crearea unor prezentări noi și editarea acestora prin Powerpoint

Cursul este recomandat persoanelor care doresc să-și dezvolte competențele de utilizare a PC-ului pentru eficientizarea activității profesionale și a comunicării, la locul de muncă, acasă sau la școală și este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări și se finalizează cu eliberare de Certificate de absolvire recunoscute intern și internațional- de către Ministerul Educației Naționale și Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

Durata curs: 60 ore(4-5 săptămâni)

Documente necesare:

 • copie CI
 • copie certificat naștere
 • copie ultima diplomă de studii
 • adeverință atașată - completată și semnată de angajator

Cost: 700 RON

Comunicare - Limba Engleză
Pentru detalii vă rugăm să ne contactați.
Comunicare - Limba Franceză
Pentru detalii vă rugăm să ne contactați.
Comunicare - Limba Germană
Pentru detalii vă rugăm să ne contactați.
Comunicare - Limba Română - pentru străini
Pentru detalii vă rugăm să ne contactați.
Comunicare organizațională și antreprenoriat

Prin intermediul acestui curs de Competențe Antreprenoriale, participanții vor dobândi competențe/abilități specifice cu privire la:

 • Inițierea și managementul afacerii
 • Abilități antreprenoriale de afaceri
 • Marketingul și organizarea marketingului
 • Vânzările și organizarea vânzărilor
 • Finanțele și investițiile
 • Planificarea, managementul și organizarea personalului
 • Managementul de proiect
 • Competențe personale de negociere, luare corectă a deciziilor în mediul de afaceri și leadership
 • Utilizarea tehnologiei informaționale și a limbii engleze de afaceri

Durata cursului: 12 zile
Locație: Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad (str. Cloșca nr. 5)
Certificare curs: Certificat Competențe antreprenoriale (ANC – Ministerul Muncii și Ministerul Educației)
Costuri: 700 RON
Condiții de participare: Studii medii finalizate

Acest curs se adresează celor care:

 • vor să inițieze o afacere
 • au nevoie de certificare în vederea diferitelor finanțări europene sau naționale sau vor să își dezvolte afacerea prin accesarea de fonduri nerambursabile
 • doresc înființarea unei societăți și vor să cunoască forma potrivită și implicațiile acesteia
 • vor să dezvolte abilitatea de a pune în practică idei de afaceri
 • vor să cunoască modul de organizare a timpului și activităților din cadrul firmei
 • vor să cunoască lucrurile importante înainte de a începe o afacere și imediat ce au început-o
 • vor să elaboreze un plan de afacere
 • vor să identifice nevoile pe piața afacerilor
 • vor să cunoască legislația specifică mediului de afaceri
 • vor să dezvolte comunicarea cu asociații, partenerii de afaceri și angajații

Consilier dezvoltare personală
Pentru detalii vă rugăm să ne contactați.
Contabil
Contabil - curs acreditat de Ministerul Muncii si Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale. COD COR 331302
Durata cursului: 120 ore
Locație: Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad (str. Cloșca nr. 5)
Certificare curs: ANC (fost CNFPA), recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale, certificatul obținut fiind recunoscut atât la nivel național cât și în Uniunea Europeană.
Costuri: 1400 RON, taxa se poate achita in 3 rate egale
Taxa include: activitatea de predare, suportul de curs, fișe de lucru, diploma acreditată ANC, examenul de certificare, cafea și apă, cupon valoric 200 ron –emis de CCIA ARAD-valabil la cursurile organizate
Condiții de inscriere: absolvenți de studii medii
Diplomație și relații internaționale
Pentru detalii vă rugăm să ne contactați.
Excel de afaceri
Pentru detalii vă rugăm să ne contactați.
Expert Achiziții Publice
Expert Achiziții Publice - curs acreditat de Ministerul Muncii si Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale. COD COR 214946
Durata cursului: 44 ore (20 ore teorie + 24 ore practică)
Locație: Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad (str. Cloșca nr. 5)
Certificare curs: ANC (fost CNFPA), recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale, certificatul obținut fiind recunoscut atât la nivel național cât și în Uniunea Europeană.
Costuri: 850 ron
Taxa include: activitatea de predare, suportul de curs, fișe de lucru, diploma acreditată ANC, examenul de certificare, cafea și apă, cupon valoric 200 ron –emis de CCIA ARAD-valabil la cursurile organizate
Condiții de inscriere: absolvenți de studii superioare
Formator
Formator - curs acreditat de Ministerul Muncii si Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale. COD COR 242401
Durata cursului: 180
Locație: Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad (str. Cloșca nr. 5)
Certificare curs: ANC (fost CNFPA), recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale, certificatul obținut fiind recunoscut atât la nivel național cât și în Uniunea Europeană.
Costuri: 800 ron
Taxa include: activitatea de predare, suportul de curs, fișe de lucru, diplomă acreditată ANC, examenul de certificare, cafea și apă
Condiții de inscriere: absolvenți de studii superioare
Inspector Sănătate și Securitate în Muncă
Inspector Sănătate și Securitate în Muncă - curs acreditat de Ministerul Muncii si Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale. COD COR 315723
Durata cursului: 80 ore
Locație: Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad (str. Cloșca nr. 5)
Certificare curs: ANC (fost CNFPA), recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale, certificatul obținut fiind recunoscut atât la nivel național cât și în Uniunea Europeană.
Costuri: 850 ron
Taxa include: activitatea de predare, suportul de curs, fișe de lucru, cafea și apă, cupon valoric 200 ron –emis de CCIA ARAD-valabil la cursurile organizate
Condiții de inscriere: absolvenți de studii medii
Intrastat

Grup țintă: Cursul se adresează operatorilor economici care realizează schimburi de bunuri cu Statele Membre ale Uniunii Europene si care doresc să se instruiască în acest domeniu.

INTRASTAT- obiective, importanță, legislație comunitară si națională, sfera de cuprindere, surse de date, teritoriul statistic, praguri statistice, legătura cu sistemul fiscal (TVA/VIES)
 • Declarația statistică INTRASTAT – Instrucțiuni de completare
 • Proceduri de validare; Confidențialitatea datelor
 • Asistență oferită de INS; Sistemul de atentionări și penalități
 • Aplicații practice – utilizând aplicația Intrastat offline 2024

Cursul se organizează integral online pe platforma ZOOM

Agenda SESIUNII DE INSTRUIRII

09:30
Inregistrare participanți

09:30-11:00
INTRASTAT- obiective, importanță, legislație comunitară si națională, sfera de cuprindere, surse de date, praguri statistice, teritoriul statistic, legatura cu sistemul fiscal (TVA/VIES)

11:00-11:15
Pauză

11:15-12:30
Declarația statistică INTRASTAT – Instrucțiuni de completare;
Proceduri de validare; Confidențialitatea datelor;
Asistentă oferită de INS; Sistemul de atenționări si penalități

12:30-14:00
Aplicații practice – utilizând aplicația Intrastat offline 2024

14:00-14:15
Pauză

14:15-16:00
Aplicații practice– utilizând aplicația Intrastat online 2024

Perioadă: 28.03.2024

Program: 9.30-16.00
Taxa de participare: 220 lei +TVA (Pretul include: suport de curs în format electronic, certificat de participare)
Lector: D-na Anca Venera Diaconu (experiență în domeniu a fost dobândită în cadrul Direcției de Statistică a Comerțului Exterior București)

In urma sesiunii de instruire se eliberează un certificat de participare eliberat de Camera de Comerț Industrie si Agricultură Arad.

Inscrieri si informații:
Prof. Carmen Crișan –Tel. 0730188299

Lucrător comercial
Pentru detalii vă rugăm să ne contactați.
Manager de Proiect
Manager de Proiect - curs acreditat de Ministerul Muncii si Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale. COD COR 242101
Locație: Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad (str. Cloșca nr. 5)
Certificare curs: ANC (fost CNFPA), recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale, certificatul obținut fiind recunoscut atât la nivel național cât și în Uniunea Europeană.
Costuri: 850 ron
Taxa include: activitatea de predare, suportul de curs, fișe de lucru, diploma acreditată ANC, examenul de certificare, cafea și apă, cupon valoric 200 ron –emis de CCIA ARAD-valabil la cursurile organizate
Condiții de inscriere: diploma de licență
Manichiurist
Manichiurist - curs acreditat de Ministerul Muncii si Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale.
Locație: Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad (str. Cloșca nr. 5)
Certificare curs: ANC (fost CNFPA), recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale, certificatul obținut fiind recunoscut atât la nivel național cât și în Uniunea Europeană.
Costuri: 1400 ron ( taxa achitată in 3 rate, 200 ron reducere pentru absolvenții altor cursuri organizate de CCIA Arad )
Taxa include: materiale pentru pregatirea unghiei: nail prep, primer, bond
oja semipermanentă color
baza si top pentru oja semipermanentă
pile si buffere
dezinfectant
lichid de fixare
model cu unghii naturale
lampa UV sau Led
set pentru manichiura (forfecuta, instrument cuticule)
Consiere în vederea demarării unei afaceri în domeniu
Condiții de inscriere: absolvenți de studii medii - minim 10 clase
Operator prelucrare, validare baze de date
Pentru detalii vă rugăm să ne contactați.
Referent Resurse Umane
Referent Resurse Umane- curs acreditat de Ministerul Muncii si Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale.
Locație: Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad (str. Cloșca nr. 5)
Certificare curs: ANC (fost CNFPA), recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale, certificatul obținut fiind recunoscut atât la nivel național cât și în Uniunea Europeană.
Costuri: 850 ron ( taxa achitată in 2 rate, 200 ron reducere pentru absolventii altor cursuri organizate de CCIA Arad )
Taxa include: activitatea de predare, suportul de curs, fișe de lucru,coffe break, examenul de absolvire. Cursurile se derulează în zilele de luni, miercuri si joi – în intervalul 17,00 – 21,00.
Condiții de inscriere: absolvenți de studii superioare și studii medii – fară bacalaureat
Responsabil Mediu
Responsabil de Mediu - curs acreditat de Ministerul Muncii si Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale. COD COR 325710
Locație: Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad (str. Cloșca nr. 5)
Certificare curs: ANC (fost CNFPA), recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale, certificatul obținut fiind recunoscut atât la nivel național cât și în Uniunea Europeană.
Costuri: 850 ron
Reducere de 10% pentru: Membrii CCIA Arad, 2 sau mai multe persoane inscrise de la aceeasi firma, participare la 2 sau mai multe cursuri
Reducerile nu se cumuleaza
Taxa include: activitatea de predare, suportul de curs, fișe de lucru, cafea și apă, cupon valoric -reducere 200 ron –emis de CCIA ARAD-valabil la cursurile organizate in viitor
Condiții de inscriere: absolvenți de studii medii
Responsabil Protecția Datelor
Responsabil Protecția Datelor
Durata cursului: 3 zile
Locație: Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad (str. Cloșca nr. 5)
Certificare curs: emis de CCIA Arad.
Costuri: 350 ron + tva
Taxa include: activitatea de predare online pe zoom, suportul de curs, certificat de participare emis de Camera de Comerț, Industrie si Agricultură Arad
Condiții de inscriere: studii medii sau superioare
Social media
Pentru detalii vă rugăm să ne contactați.
Web Design
Durata cursului: 50 ore
Luni și Joi 17:00 – 21:00
Locație: Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad (str. Cloșca nr. 5)
Cost: 1200 RON

Acest curs se adresează celor care:

 • urmaresc să înceapă o carieră în a deveni Web Designer sau Front End Developer
 • doresc să învețe HTML5, CSS3, JavaScript, SEO, Bootstrap, UI/UX design
 • doresc să învețe cele mai noi tehnologii în domeniu, în conformitate cu cererea și tendințele de pe piața din domeniul Tehnologiei Informației
 • doresc să creeze unul sau mai multe site-uri atractive
 • doresc să creeze site-uri de tip landing page, one page sau multi page
Documente necesare:
 • copie CI
 • copie certificat naștere/căsătorie
 • copie ultima diplomă studii

Școala părinților - cursuri pentru Părinți

„Școala Părinților” este un proiect derulat în parteneriat interinstituțional – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad, Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad şi Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Arad.

Proiectul își propune să vină în sprijinul angajaţilor părinţi sau viitori părinți, cu un set de instrumente, care să îmbunătățească calitatea vieții personale şi care să sporească eficiența şi productivitatea muncii lor.
Sunt oferite cursuri gratuite şi servicii de consiliere şi orientare profesională, consultantă pentru angajații părinți, pentru crearea unui echilibru între viaţa personală şi cea profesională, aspect ce joacă un rol decisiv în performanța salariaților, dar şi în vederea motivării şi fidelizării acestora.

Cursurile sunt oferite gratuit, structurate in 5 sesiuni - 1 sedință săptămânal.

 • Sesiunea 1: Cei șapte ani de-acasă. Stiluri Parentale
 • Sesiunea 2: Relația copilului și a părintelui cu școala; rolul familiei și al școlii în educația copilului/alternative educaționale. Dificultăți în învățare
 • Sesiunea 3: Drogurile. Prevenirea infractiunilor comise cu violenta
 • Sesiunea 4: Situații de risc și situații de criză acasă, la școală și în grupul de prieteni.Bullying
 • Sesiunea 5: Învățarea pe tot parcursul vieții . Rolul școlii și al familiei în dezvoltarea competențelor cheie pentru viață.


Utilizarea Inteligenței Artificiale
Cursul nostru "Utilizarea Inteligenței Artificiale" vă va ghida prin conceptele fundamentale și aplicațiile practice ale tehnologiei AI, deschizându-vă ușa către inovațiile care modelează viitorul. Cu o durată totală de 21 de ore, acest curs este conceput pentru a vă oferi o înțelegere asupra conceptelor teoretice, cât și a aplicațiilor practice ale inteligenței artificiale.
 • Introducere în AI: Vom explora definițiile fundamentale, prezența AI în viața cotidiană și noțiunile de bază ale programării.
 • Istoricul AI: O scurtă călătorie prin evoluția inteligenței artificiale.
 • Transformers și AI Generativ: De la conceptul "Attention Is All You Need" la crearea de text, imagini, audio și video prin inteligența artificială.
 • Puterea Computațională: Explorăm diferențele dintre AI online și AI local.
 • Modele de Limbaj: Discutăm despre modelele mari de limbaj și capabilitățile lor în predicția limbajului uman.
 • Generarea de Conținut: Vom detalia cum AI poate genera imagini, audio și video, inclusiv tehnologii precum DALL-E și Synthesia.
 • Perspective pentru Viitor: Explorăm potențialele dezvoltări viitoare ale AI, inclusiv beneficiile și riscurile asociate.
 • Sesiune de Întrebări și Răspunsuri: Oportunitatea de a adresa întrebări și de a clarifica orice nelămuriri.

Acest curs reprezinta o oportunitate excelentă de a înțelege cum inteligența artificială poate fi aplicată în diferite domenii, de la creativitate la analiza datelor și dincolo de acestea. Vă așteptăm să descoperiți cum AI modelează lumea în care trăim și cum poate fi utilizată pentru a îmbunătăți viitorul.

Locație: Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad (str. Cloșca nr. 5)
Taxa de participare: 350 RON + TVA

Workshop: AI - Inteligența artificială
Acest workshop reprezinta o introducere in domeniul Inteligenței artificiale.
Data: 22 - 23 Aprilie 2024
Cost: 100 RON + Tva
Durata: 5 ore
Locație: Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad (str. Cloșca nr. 5)
Workshop-ul va începe la ora 17:00

Workshop: ABC-ul scrierii unui proiect
Workshopul „ABC-ul scrierii unui proiect” își propune să vă furnizeze un set de reguli și principii de bază în scrierea unui proiect, să vă informeze cu ultimele noutăți ale programelor cu finanțare nerambursabilă și să vă ajute în accesarea unor programe prin scrierea cât mai corectă a proiectelor prin care să se dezvolte strategii pe termen lung în diferite arii de intervenție.
Locația: Sediul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Arad, Strada Cloșca nr. 5
Preț: 100 RON + TVA
Data: 24-25 Aprilie 2024
Orele: 17:00 - 20:00

Workshop culinar cu Chef Marcela
Locația: Sediul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Arad, Strada Cloșca nr. 5
Preț: 100 RON + TVA
Data: 18 Aprilie 2024

Workshop de pictură - părinți și copii
Cursul de arte părinte copil te învață diferite tehnici de pictură și vor transforma timpul petrecut alături de copilul dumneavoastră intr unul memorabil.
Atelierul este organizat în 2 ședințe.
Locația: Sediul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Arad, Strada Cloșca nr. 5
Preț: 140 RON fără TVA - 2 ședințe - parinte + copil (include materiale - pensule, acuarela, pânză pictură)
Prima sedinta in data: 25 Aprilie începând cu ora 18

Formular de Înscriere

Pentru informații suplimentare:

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad

Strada Cloșca, nr. 5

Telefon: +40.257.208 800, E-mail: ccia@ccia-arad.ro

Persoană de contact:

Prof. Carmen M. Crișan

Manager Departament Formare Profesională

Telefon: +40.0730.188.299, email: carmen.crisan@ccia-arad.ro

X