Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate Națională și Punct Național de Contact pentru Programul Transnațional Dunărea, organizează sesiuni de informare privind structura celui de-al treilea apel de propuneri de proiecte finanțate Programul Transnațional Dunărea, după cum urmează:

 

  •   Brașov (7 februarie 2019)
  •    Iași (14 februarie 2019).

Sesiunile sunt adresate potențialilor beneficiari ai programului (autorități publice naționale/regionale/locale, insituții de drept public sau privat, societăți comerciale etc.) și vizează, în principal, informarea acestora cu privire la condițiile de finanțare ale celui de-al treilea apel de proiecte.

Cel de-al treilea apel de propuneri se va desfășura în perioada 28 ianuarie 2019 – 8 martie 2019 (14:00 CET), în doi pași și are un buget alocat de aproximativ 60 mil. euro, ce cuprinde fonduri FEDR, IPA și ENI.

 

Temele dezbătute în cadrul acestor sesiuni urmăresc:

  •   familiarizarea potențialilor beneficiari cu Programul Transnațional Dunărea, precum și cu termenii și condițiile Ghidului Aplicantului pentru cel de-al treilea apel de propuneri de proiecte;
  •  prezentarea sistemului de control al cheltuielilor efectuate de către beneficiarii români, precum și a principalelor aspecte referitoare la modul de utilizare a Sistemului Electronic de Monitorizare (Electronic Monitoring System-eMS) în etapa de completare a Expresiei de Interes de către potențialii aplicanți.

Programul Transnațional Dunărea finanțează proiecte ce privesc integrarea politicilor din domeniile selectate (inovare şi responsabilitate socială, mediu şi cultură, conectivitate şi responsabilitate energetică, guvernanţă) în macroregiunea Dunării, implementate de un parteneriat transnațional extins, în conformitate cu prevederile comunitare comune şi în strânsă legătură cu obiectivele Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD).

 

Persoanele interesate să participe la aceste evenimente sunt rugate să se înscrie folosind linkul: Formular de înregistrare.

 

2019-02-07T10:53:10+02:00
X