Conducerea Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad a participat, la ADR Vest, în Timișoara, la o dezbatere cu privire la cadrul general pentru investiții în această regiune. S-a avut în vedere interacțiunea dintre nivelul național și regional, nivelul de autonomie, respectiv felul în care autoritățile locale pot dirija investiții sau investitori în diferite zone din regiune, pentru crearea unor concentrări.  Rolul Camerei de Comerț în politicile de dezvoltare a industriilor din regiune a fost un subiect larg discutat, având în vedere deficiențele cadrului legislativ şi decalajele dintre judeţe.

Definirea priorităților din politicile industriale și conectarea la procesul RIS3 Regiunea de Vest, interacțiunea cu instrumente publice de finanțare (POR, POSCCE, fonduri naționale – de exemplu de la Ministerul Economiei pentru microindustrializare IMM-uri), dezvoltarea resurselor (în termeni de personal şi capacitate, abilități) pentru a dezvolta politici regionale, dificultățile și factorii pozitivi în  cadrul politicilor de dezvoltare regională din România din punct de vedere al susținerii industriei, interacțiunea cu stakeholderii pentru a dezvolta obiectivele de politici regionale (de ex. cum a contribuit Camera de Comerț la procesul RIS3) au fost printre problemele de pe agenda interlocutorilor.

Conducerea Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a Județului Arad a insistat pe profilul tehnologic al regiunii Vest şi al județului Arad şi importanţa tehnologiilor avansate de producţie, în contextul în care piața forței de muncă este dominat de companii multinaționale care transformă anumite zone în perimetre cvasi-monoindustriale, cu toate beneficiile și riscurile care decurg din asta. „Printre proiectele întreprinse de CCIA Arad am insistat pe cele care vizează întărirea rolului și a capacității Aradului pentru a dezvolta politici industriale și pentru a pregăti scenarii și alternative în perspectiva unor fluctuații, care ar putea determina schimbarea profilului industrial al județului. Am insistat pe rolul Camerei și parteneriatul acesteia cu autoritățile în vederea susținerii industriei locale, a internaționalizării, modernizării tehnologice şi susținerea cercetării industriale”, a declarat președintele CCIA Arad, arh. Gheorghe Seculici.

În luna septembrie, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a Județului Arad a fost cooptată în Grupul Actorilor Locali pentru elaborarea de politici publice la nivelul regiunii de vest.

2016-10-29T22:33:28+03:00
X