CURS UTILIZARE S.I.C.A.P.2018-07-11T13:20:30+03:00

CURS UTILIZARE

S.I.C.A.P.

Adresabilitate: Cursul de utilizare S.I.C.A.P. este adresat atat utilizatorilor S.I.C.A.P. (Sistem informatic colaborativ pentru mediu performant de desfasurare al achizitiilor publice) cat si viitorilor utilizatori S.I.C.A.P. si are rolul de a usura modul de intelegere si de utilizare al sistemului in ceea ce priveste procedurile electronice de achizitii publice.

Obiective: In cadrul acestui curs veti regăsi noutățile aduse în domeniul achizițiilor publice prin intermediul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice (clasice), a Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, a Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii si a Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de ataci în materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor prin aplicarea acestora cat mai facila în mediul on-line din cadrul S.I.C.A.P.

Cursul se adreseaza atat celor care sunt deja initiati în domeniul achizitiilor publice cat si celor care descopera abia acum tainele acestui domeniu.

Tematica:

  • Detalierea unor aspecte legate de documentatia de atribuire – fisa de date si documentele suport (documentul unic european, DUAE); obligatii privind incarcarea documentatiei de atribuire in S.I.C.A.P.
  • Procedurile desfasurate integral prin mijloace electronice (on-line) devin regula pentru toate tipurile de proceduri.
  • Procedura simplificata initiata prin publicarea în S.I.C.A.P., insotita de documentatia de atribuire aferenta: perioade si date limita pentru oferte.
  • Utilizarea mijloacelor electronice; e-Certis, sistemul on-line si off-line; Catalogul electronic si noul S.I.C.A.P.; dosarul achizitiei – trasabilitatea actiunilor asigurata de S.I.C.A.P.; arhivarea electronică a dosarului achizitiei publice in cazul procedurilor efectuate prin mijloace electronice.
  • Cursul de utilizare S.I.C.A.P. sustinut de traineri cu experienta, ofera oportunitati de dezvoltare pe piata achizitiilor publice prin participarea acestora la procedurile de achizitie publica si incheierea de noi contracte cu institutiile publice, inregistrate in Sistemul Electronic de Achizitii Publice.

Taxa de participare: 700 ron

Locul de desfasurare: Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad

Programul cursului: Marti si Joi – 16:30 – 20:30/ 3 săptămâni

X