Arhivar2017-06-19T11:19:05+03:00

ARHIVAR

COD COR 441501

Camera de Comerț, Agricultură și Industrie Arad, organizează în conformitate cu prevederile LEGII nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale republicată și ale legislației naționale privind formarea profesională a adulților, programul de formare profesională- perfecționare în arhivistică pentru ocupația de ARHIVAR.

Programul este destinat persoanelor care fie ocupă funcția de arhivar sau îndeplinesc atribuții pe linie de arhivă la nivelul unei organizații și doresc să-și actualizeze cunoștințele sau să își perfecționeze pregătiirea profesională, fie persoanelor care doresc să își dezvolte competențe în acest sens sub îndrumarea formatorilor în domeniu.

TEMATICĂ:

  • Redactarea nomenclatorului arhivistic
  • Gestionarea fondului documentar
  • Prelucrarea documentelor
  • Utilizarea informațiilor din documente și conservarea în deposit

Durata cursului: 120 ore

Conditii de acces: Studii medii

Actele necesare (in copie): BI/CI, diploma de studii, certificat de nastere, certificat de casatorie (daca este cazul).

Persoane de contact: prof. CARMEN CRISAN – telefon 0730188299, carmen.crisan@ccia-arad.ro sau  formareprofesionala@ccia-arad.ro

X