Nr. 885/08.04.2024

   CONVOCATOR

          În temeiul dispozițiilor Legii nr. 335/2007, modificată și completată și ale prevederilor art. 24 alin. 1 din Statutul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad sunteți invitat să participați la Ședința Colegiului de Conducere, care va avea loc în data de 22 aprilie 2024, ora 17.00, în Sala de Conferință de la sediul CCIA Arad.

Ședința va avea următoarea:

ORDINE DE ZI

  1. Informare privind situația economică a CCIA Arad

Prezintă: Președinte arh. Gheorghe Seculici

2. Stabilirea obiectivelor și a investițiilor privind EXPO Arad

Prezintă: Președinte arh. Gheorghe Seculici

3. Dezbaterea punctelor cuprinse în ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Membrilor CCIA Arad

Prezintă: Președinte arh. Gheorghe Seculici

4. Diverse

În măsura în care la această ședință a Colegiului de Conducere nu se va realiza cvorumul legal, conform art.24 alin.5 și 6 din Statut, se stabilește data de 25.04.2024 pentru a doua ședință a acestui Colegiu de Conducere.

Aceasta se va desfășura la aceeași ora 17:00 și la aceeași locație din Arad, str. Cloșca, nr.5, jud. Arad.

Precizăm că materialul în extenso, aferent ordinii de zi indicată mai sus se găsește la sediul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Arad.

Cu deosebită stimă,

Președinte,

Arh. Gheorghe Seculici

2024-04-09T13:48:59+03:00
X