Grup țintă: Cursul se adresează operatorilor economici care realizează schimburi de bunuri cu Statele Membre ale Uniunii Europene si care doresc să se instruiască în acest domeniu.
INTRASTAT – obiective, importanță, legislație comunitară si națională, sfera de cuprindere, surse de date, teritoriul statistic, praguri statistice, legătura cu sistemul fiscal (TVA/VIES)

  • Declarația statistică INTRASTAT – Instrucțiuni de completare;
  • Proceduri de validare; Confidențialitatea datelor;
  • Asistență oferită de INS; Sistemul de atentionări și penalități
    Aplicații practice – utilizând aplicația Intrastat offline 2024

Cursul se organizează integral online pe platforma ZOOM

Agenda SESIUNII DE INSTRUIRII

09:30
Inregistrare participanți

09:30-11:00
INTRASTAT- obiective, importanță, legislație comunitară si națională, sfera de cuprindere, surse de date, praguri statistice, teritoriul statistic, legatura cu sistemul fiscal (TVA/VIES)

11:00-11:15
Pauză

11:15-12:30
Declarația statistică INTRASTAT – Instrucțiuni de completare;
Proceduri de validare; Confidențialitatea datelor;
Asistentă oferită de INS; Sistemul de atenționări si penalități

12:30-14:00
Aplicații practice – utilizând aplicația Intrastat offline 2024

14:00-14:15
Pauză

14:15-16:00
Aplicații practice– utilizând aplicația Intrastat online 2024

Perioadă: 28.03.2024

Program: 9.30-16.00
Taxa de participare: 220 lei +TVA (Pretul include: suport de curs în format electronic, certificat de participare)
Lector: D-na Anca Venera Diaconu (experiență în domeniu a fost dobândită în cadrul Direcției de Statistică a Comerțului Exterior București)

In urma sesiunii de instruire se eliberează un certificat de participare eliberat de Camera de Comerț Industrie si Agricultură Arad.

Inscrieri si informații:

Prof. Carmen Crișan –Tel. 0730188299

2024-03-19T10:42:31+02:00
X