FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Cod proiect: 143613

Lider: Camera de Comert, Industrie si Agricultura a judeţului Arad

                                                                                              Data: 22.01.2024

COMUNICAT DE PRESĂ

 Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad, în parteneriat cu Asociația Drumul spre Vest din județul Hunedoara, au încheiat la data de 31.12.2023, implementarea proiectului “Reducerea decalajului digital pentru angajaţii şi IMM din Regiunea Vest”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, POCU/860/3/12/143613.

Valoarea totală a proiectului a fost 4.164.256,87 lei, din care 72.661,12 lei contribuţie proprie.

Proiectul a avut ca obiectiv reducerea degalajului digital la nivelul angajaţilor IMM, prin dezvoltarea competențelor digitale şi din domeniul TIC pentru 308 angajați din Regiunea Vest, prin formare profesională, prin servicii de sprijin și instruire, respectiv prin furnizarea de instrumente, metode și practici inovative de elaborare și introducere a programelor de învățare la locul de muncă, care să sprijine direct cel puțin 36 de IMM din Regiunea Vest și implicit, angajații acestora.

În cadrul proiectului:

  • 310 angajaţi au participat gratuit la cursul autorizat Competențe Digitale de Utilizare a Tehnologiei Informației ca Instrument de Învățare și Cunoaștere. Au fost organizate 7 grupe de către CCIA Arad, la care au participat 174 de angajaţi şi au fost certificaţi 169, şi 7 grupe de către Asociația Drumul spre Vest, la care au participat 136 de angajaţi şi au fost certificaţi 136.
  • persoanele din grupul ţintă au participat şi la cel puţin unul din următoarele cursuri: Social Media și Customer Relationship Management (CRM), Cloud Computing, Web Design, Java.

În vederea adaptării la schimbare şi la dinamica pieţei muncii, 50 de firme au beneficiat de sprijin individualizat, din care 17 companii au introdus un software pentru programe de învăţare la locul de muncă şi a fost creată o reţea pentru anticiparea nevoilor viitoare de competenţe profesionale în domeniul alfabetizării digitale şi TIC.

 

“Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”

Comunicat presă finalizare proiect 143613

2024-01-22T13:35:04+02:00
X