Nr. 1225 /26.04.2023                                                 

CONVOCATOR

Subsemnatul Arh. Gheorghe Seculici, în calitate de Președinte al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a Județului Arad, în temeiul art. 18 alin. 3 din Statutul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Arad, cu respectarea prev. art. 16 din Lg. 335/2007

CONVOC

Adunarea Generală Ordinara a Membrilor Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a Județului Arad pentru data de 25 mai 2023, ora 12:00 în Sala de Conferințe de la sediul CCIA Arad, din Arad, str. Cloșca, nr.5, jud. Arad.

Ordine de zi:

  1. Prezentarea Raportului de activitate al Colegiului de Conducere al CCIA Arad pentru anul 2022
  2. Prezentare situație economică pe anul 2022
  3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli ale CCIA Arad pe anul 2023
  4. Aprobarea nivelului cotizațiilor membrilor CCIA Arad pentru anul 2023
  5. Diverse.

Membrii Adunării Generale vor putea propune și vota în privința oricăror altor probleme care intra în competența Adunării Generale.

În măsura în care la această ședință a Adunării Generale Ordinare a Membrilor CCIA Arad  nu se va realiza cvorumul legal, conform art.18 alin.9 din Statut, se stabilește tot data de 25.05.2023, ora 12:30, când indiferent de cvorum, Adunarea Generală va fi legal constituită.

Precizăm că materialul în extenso, aferent ordinii de zi indicată mai sus se găsește la sediul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad din Arad, str. Cloșca, nr. 5, jud. Arad și pe pagina web a Camerei începând cu data de 15.05.2023 și până în preziua întrunirii.

   

      PREȘEDINTE CCIA ARAD                                                                                           Arh. Gheorghe Seculici

                                  

2023-04-27T10:14:56+03:00
X