Cursul se organizează integral online pe platforma ZOOM – 16 iunie 2022

Examenul se va organiza tot online

Curs autorizat ANC – cod C.O.R. 242101. Diplomă emisă de A.N.C- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale

 • curs aplicat, practic, oferind soluții pentru toate tipurile de proiect;
 • soluții de finanțare europeană pentru proiectul tău;
 • teste online pentru autoevaluare si pregătirea examenului.
 • suport de curs, materiale si formulare pentru a le putea folosi în activitate.

Toți absolvenții cursului Manager de Proiect primesc:

 • certificat Manager Proiect, eliberat de A.N.C. cu vizele Ministerele Muncii si Educației
 • discount de 10% pentru înscrierea la oricare alt curs organizat de CCIA Arad

Conținutul cursului Manager de Proiect:

 • Stabilirea scopului proiectului.
 • Stabilirea cerințelor de management integrat al proiectului.
 • Planificarea activităților si jaloanelor proiectului.
 • Graficul Gantt;
 • Diagrama PERT;
 • Managementul riscurilor cuprinzând tehnici de identificare a riscurilor;
 • Managementul echipei de proiect (Team management);
 • Managementul comunicării în cadrul proiectului;
 • Managementul timpului (Time management);
 • Managementul calității proiectului.
 • Gestiunea utilizarii costurilor si resurselor operaționale pentru proiect.
 • Realizarea procedurilor de achiziții pentru proiect.

Cui se adreseaza cursul de manager de proiect?

 • Persoanelor care își încep o carieră de manager de proiect independent;
 • Membrilor echipelor de proiect, persoanelor implicate in implementarea proiectelor cu finanțare internă sau externă si tuturor celor care doresc să capete cunoștințe și abilități în domeniul managementului de proiect;
 • Managerilor de Proiect cu studii superioare și experiență în domeniul managementului care vor sa obțină acreditarea ANC / CNFPA;
 • Specialiști sau coordonatori ai departamentelor de dezvoltare, reprezentanți ai autoritătilor publice locale si centrale, ai IMM-urilor sau membrilor ONG care accesează Fonduri Structurale;
 • Absolvenților de studii superioare, masteranzilor, care doresc o specializare cu șanse de a-și găsi un loc de muncă.

Documente pentru înscriere:

 • carte identitate.
 • diploma licență.
 • certificat naștere.
 • certificat căsătorie.

Furnizor de formare: Camera de Comerț, Industrie si Agricultură Arad- Arad, strada Cloșca nr.5

Preț- 590 ron

Orar- zilele de marti si joi, in intervalul 17,00 – 20,00 – platforma zoom (5 saptămâni)

Formator – doamna Chiricheu Gabriela – CV

Cu aleasă prețuire,

Prof. Carmen Marinela CRIȘAN

Manager Formare Profesională
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Arad
Str.Closca, Nr.5
310017 Arad
………………………………………………………………..
E-Mail:carmen.crisan@ccia-arad.ro
Mobile:+40-0730188299

2022-05-24T10:28:40+03:00
X