Nr.1111/16.05.2022    

 CONVOCATOR

         În temeiul dispozițiilor Legii nr. 335/2007, modificată și completată și ale prevederilor art. 24 alin. 1 din Statutul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad sunteți invitat să participați la Ședința Colegiului de Conducere, care va avea loc în data de 30 mai 2022, ora 17.00, în Sala de Conferință de la sediul CCIA Arad.

Ședința va avea următoarea:

ORDINE DE ZI

  1. Situația economică a CCIA Arad la data de 30 Aprilie 2022

Prezintă: Președinte arh. Gheorghe Seculici

2. Discuții privind propunerea legislativă de modificare a Legii Camerelor de Comerț

Prezintă: Președinte arh. Gheorghe Seculici

3. Situația membrilor CCIA Arad și stabilirea nivelului pachetelor de cotizații pentru anul 2022

Prezintă: Președinte arh. Gheorghe Seculici

4. Stabilirea datei Adunării Generale a Membrilor

Prezintă: Președinte arh. Gheorghe Seculici

  1. Diverse

În măsura în care la această ședință a Colegiului de Conducere nu se va realiza cvorumul legal, conform art.24 alin.5 și 6 din Statut, se stabilește data de 02.06.2022 pentru a doua ședință a acestui Colegiu de Conducere.

Aceasta se va desfășura la aceeași ora 17:00 și la aceeași locație din Arad, str. Cloșca, nr.5, jud. Arad.

Precizăm că materialul în extenso, aferent ordinii de zi indicată mai sus se găsește la sediul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Arad.

 

Cu deosebită stimă,

Președinte,

Arh. Gheorghe Seculici

2022-05-24T10:35:29+03:00
X