Subsemnatul Arh. Gheorghe Seculici, in calitate de Presedinte al Camerei de Comert, Industrie si Agricultura a Judetului Arad, in temeiul art. 18 alin. 3 din Statutul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Arad, cu respectarea prev. art. 16 din Lg. 335/2007

    CONVOC

Adunarea Generala Ordinara a Membrilor Camerei de Comert, Industrie si Agricultura a Judetului Arad pentru data de 11.04.2022, ora 12:00 in Sala de Conferinte de la sediul CCIA Arad, din Arad, str. Closca, nr.5, jud. Arad.

Ordine de zi:

  1. Prezentarea si aprobarea bilantului aferent anului 2021
  1. Prezentarea Raportului Cenzorilor si votul asupra acestuia, descarcarea de gestiune
  1. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli ale CCIA Arad pe anul 2022
  2. Diverse

Membrii Adunarii Generale vor putea propune si vota in privinta oricaror altor probleme care intra in competenta Adunarii Generale.

In masura in care la aceasta sedinta a Adunarii Generale a Membrilor CCIA Arad  nu se va realiza cvorumul legal, conform art.18 alin.9 din Statut, se stabileste tot data de 11.04.2022, ora 12:30, cand indiferent de cvorum, Adunarea Generala va fi legal constituita.

Precizam ca materialul in extenso, aferent ordinii de zi indicata mai sus se gaseste la sediul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura a judetului Arad din Arad, str. Closca, nr. 5, jud. Arad si pe pagina web a Camerei incepand cu data de 04.04.2022 si pana in preziua intrunirii.

PRESEDINTE CCIA ARAD

Arh. Gheorghe Seculici

2022-04-20T11:19:22+03:00
X