Nr.1976/20.09.2021       

 

 CONVOCATOR

 

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 335/2007, modificată și completată și ale prevederilor art. 24 alin. 1 din Statutul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad sunteți invitat să participați la Ședința Colegiului de Conducere, care va avea loc în data de 04 octombrie 2021, ora 17.00, în Sala de Conferință de la sediul CCIA Arad.

Ședința va avea următoarea:

ORDINE DE ZI

  1. Raport al activității președintelui și a colegiului de conducere de la ultima ședință și până în prezent

Prezintă: Președinte arh. Gheorghe Seculici

2. Prezentarea situației economice a Camerei

Prezintă: Președinte arh. Gheorghe Seculici

3. Bugetul de venituri și cheltuieli aferente perioadei ianuarie-septembrie 2021

Prezintă: Președinte arh. Gheorghe Seculici

4. Aprobarea nomenclatorului de servicii a Camerei

Prezintă: Președinte arh. Gheorghe Seculici

5. Diverse

 

În măsura în care la această ședință a Colegiului de Conducere nu se va realiza cvorumul legal, conform art.24 alin.5 și 6 din Statut, se stabilește data de 07.10.2021 pentru a doua ședință a acestui Colegiu de Conducere.

Aceasta se va desfășura la aceeași ora 17:00 și la aceeași locație din Arad, str. Cloșca, nr.5, jud. Arad.

Precizăm că materialul în extenso, aferent ordinii de zi indicată mai sus se găsește la sediul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Arad.

 

Cu deosebită stimă,

Președinte,

Arh. Gheorghe Seculici

2021-09-29T10:44:42+03:00
X