Avem deosebita plăcere de a vă invita să participați la cursul autorizat de SPECIALIST ÎN MANAGEMENTUL DEȘEURILOR –COD COR 325713 organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad

 

Durata cursului: 40 ore
Perioada: Octombrie – Noiembrie  2020
Structură: marți și joi
Locație: Arad, strada Cloșca nr. 5, sediul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad
Certificare curs: ANC (fost CNFPA), recunoscut de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale  și Ministerul Educației Nationale

Certificatul obținut fiind recunoscut atât la nivel național cât și în Uniunea Europeană.

Costuri: 850 lei
Taxa include: activitatea de predare, suportul de curs, fișe de lucru, taxa de examen, cafea și apă
Condiții: Studii superioare

În conformitate cu prevederile Legii nr. 211/25.11.2011, art. 22, alin.3, deținătorii/producătorii de deșeuri persoane juridice, comercianții, precum si operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru efectuarea operațiunilor de colectare si transport deșeuri „au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmarească si să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane”.

Principalele tematici abordate:

 • Specialist în managementul deșeurilor – rolul si locul în organizație
 • Procesul de management al deșeurilor în organizație: planificarea activitaților de gestionarea a deșeurilor, instruirea personalului implicat în gestiunea deșeurilor, organizarea activității de gestiune a deșeurilor, evaluarea activităților în procesul de management al deșeurilor, urmărirea și îndeplinirea responsabilităților privind gestionarea deșeurilor;
 • Noutăți legislative în domeniul gestiunii deșeurilor – studii de caz;
 • Legea 211/2011 prezentare si studii de caz;
 • Monitorizarea si raportarea deșeurilor – studii de caz;
 • Soluții practice pentru a evita încalcarea legislației de mediu în domeniul deșeurilor – studii de caz.
 • Gestionarea integrată a deșeurilor: tendințe europene, politica gestiunii deșeurilor în România, cadru legislativ si alte cerințe, analiza ciclului de viață al produselor, studiu de caz
 • Fluxul gestiunii deșeurilor: metode de colectare, transport, depozitare, reciclare, incinerare;
 • Managementul deșeurilor de echipamente electrice si electronice sau DEEE;
 • Managementul deșeurilor în domeniile: construcții energetice, construcții civile si industriale;
 • Managementul deșeurilor în domeniul medical;
 • Managementul deșeurilor în industria alimentară;
 • Regimul ambalajelor și a deșeurilor din ambalaje;
 • Regimul uleiurilor uzate;
 • Managementul integrat al deșeurilor;
 • Managementul deșeurilor în instituțiile publice;
 • Deșeuri periculoase: gestiunea deșeurilor periculoase, depozitarea si incinerarea deșeurilor periculoase, transportul deșeurilor periculoase, obligații ale generatorilor de deșeuri periculoase, studiu de caz.

Certificatul de absolvire se eliberează însoțit de Suplimentul Descriptiv cu competențele profesionale dobândite:

 1. Planificarea activității de management al deșeurilor;
 2. Instruirea personalului implicat în managementul deșeurilor;
 3. Organizarea activităților specifice managementului deșeurilor;
 4. Evaluarea activității de management al deșeurilor;
 5. Raportarea rezultatelor privind managementul deșeurilor

Vă rugăm să confirmați înscrierea Dumneavoastră la curs, la adresele de email ccia@ccia-arad.ro sau carmen.crisan@ccia-arad.ro. Detalii suplimentare la telefon: 0730.188.299 sau 0257/200.800, fax 0257/254200.

 Măsuri generale de prevenire și protecție COVID 2019 –  adoptate de CCIA Arad:

 -amenajarea corespunzatoare a sălilor, cu respectareaa distanței sociale de minim 1,5 metri

-maximum 15 cursanți intr-o sală de curs (o grupă cu un număr mai mare de cursanți va fi împărțită în subgrupe)

-decalarea programului și a pauzelor organizate, dacă se impune acest lucru

-impunerea purtării, pe toată perioada programului de formare profesională, a echipamentului de protecție- mască și mănuși

-amplasarea de dozatoare cu dezinfectant la intrare în sălile de curs

-asigurarea aerisirii periodice a încăperilor

-asigurarea în permanență la grupurile sanitare, de săpun și dezinfectant

 

Cu aleasă prețuire,

Prof. Carmen Marinela CRIȘAN

Manager Formare Profesională

……………………………………………………………….
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Arad
Str.Closca, Nr.5
310017 Arad
……………….
E-Mail:carmen.crisan@ccia-arad.ro
Phone:+40-257-216520
Fax:+40-257216521
Mobile:+40-0730188299

2020-09-29T12:20:26+03:00
X