Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Arad are deosebita plăcere de a vă invita să participați

la cursul autorizat EXPERT ACHIZITII PUBLICE – COD COR 214946

Durata cursului: 44 ore (20 ore teorie + 24 ore practică)
Locație: sediul CCIA ARAD – strada Closca nr. 5, Arad
Certificare curs: ANC (fost CNFPA), recunoscut de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale și Ministerul Educației Nationale, certificatul obținut fiind recunoscut atât la nivel național cât și în Uniunea Europeană.
Costuri: 850 ron
Taxa include: activitatea de predare, suportul de curs, fișe de lucru, diploma acreditată ANC, examenul de certificare, cafea și apă, cupon valoric 200 ron –emis de CCIA ARAD-valabil la cursurile organizate
Condiții: absolvenți de studii superioare

Certificatul de absolvire se eliberează însoțit de Suplimentul Descriptiv cu competențele profesionale dobândite:

  • Comunicare interpersonală
  • Comunicarea muncii în echipă
  • Perfecționarea pregătirii profesionale
  • Analiza legislației aplicabile specifice
  • Planificarea achizițiilor publice
  • Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire
  • Elaborarea documentelor de specialitate
  • Derularea procedurilor de atribuire
  • Finalizarea procedurilor de atribuire

Obiective: In cadrul acestui curs veti regăsi noutățile aduse în domeniul achizițiilor publice prin intermediul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice (clasice), a Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, a Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii si a Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de ataci în materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor prin aplicarea acestora cat mai facila în mediul on-line din cadrul S.I.C.A.P.

Cursul se adreseaza atat celor care sunt deja initiati în domeniul achizitiilor publice cat si celor care descopera abia acum tainele acestui domeniu.

Tematica:

Ø Detalierea unor aspecte legate de documentatia de atribuire – fisa de date si documentele suport (documentul unic european, DUAE); obligatii privind incarcarea documentatiei de atribuire in S.I.C.A.P.

Ø Procedurile desfasurate integral prin mijloace electronice (on-line) devin regula pentru toate tipurile de proceduri.

Ø Procedura simplificata initiata prin publicarea în S.I.C.A.P., insotita de documentatia de atribuire aferenta: perioade si date limita pentru oferte.

Ø Utilizarea mijloacelor electronice; e-Certis, sistemul on-line si off-line; Catalogul electronic si noul S.I.C.A.P.; dosarul achizitiei – trasabilitatea actiunilor asigurata de S.I.C.A.P.; arhivarea electronică a dosarului achizitiei publice in cazul procedurilor efectuate prin mijloace electronice.

Ø Cursul de utilizare S.I.C.A.P. sustinut de traineri cu experienta, ofera oportunitati de dezvoltare pe piata achizitiilor publice prin participarea acestora la procedurile de achizitie publica si incheierea de noi contracte cu institutiile publice, inregistrate in Sistemul Electronic de Achizitii Publice.

Măsuri generale de prevenire și protecție COVID 2019 – adoptate de CCIA Arad:

-amenajarea corespunzatoare a sălilor, cu respectareaa distanței sociale de minim 1,5 metri

-maximum 10 cursanți intr-o sală de curs (o grupă cu un număr mai mare de cursanți va fi împărțită în subgrupe)

-decalarea programului și a pauzelor organizate, dacă se impune acest lucru

-impunerea purtării, pe toată perioada programului de formare profesională, a echipamentului de protecție- mască și mănuși

-amplasarea de dozatoare cu dezinfectant la intrare în sălile de curs

-asigurarea aerisirii periodice a încăperilor

-asigurarea în permanență la grupurile sanitare, de săpun și dezinfectant.

 

Vă așteptăm cu drag ,

Prof. Carmen Marinela CRIȘAN

Manager Formare Profesională

……………………………………………………………….
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Arad
Str.Closca, Nr.5
310017 Arad
………………………………………………………………..
E-Mail:carmen.crisan@ccia-arad.ro
Phone:+40-257-216520
Fax:+40-257216521
Mobile:+40-0730188299

2020-08-24T14:20:49+03:00
X