CONVOCATOR

Nr. 1580/26.06.2020

Subsemnatul Arh. Gheorghe Seculici, in calitate de Presedinte al Camerei de Comert, Industrie si Agricultura a Judetului Arad, in temeiul art. 18 alin. 3 si art. 27 alin 5 din Statutul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Arad, prin Vicepresedinte Dr. Ing. Leucuta Gheorghe si cu respectarea prev. art. 16 din Lg. 335/2007

CONVOC

Adunarea Generala Ordinara a Membrilor Camerei de Comert, Industrie si Agricultura a Judetului Arad pentru data de 15 iulie 2020, ora 12:00 la sediul CCIA Arad, str. Closca, nr. 5, jud. Arad.

Ordine de zi:

  1. Prezentarea si aprobarea raportului  privind activitatea CCIA Arad pe anul 2019
  2. Aprobarea bilantului contabil, raportului Cenzorilor  pentru anul 2019 si descarcarea de gestiune.
  3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020.
  4. Aprobarea nivelului cotizatiilor membrilor CCIA Arad pentru anul 2020.
  5. Diverse.

Membrii Adunarii Generale vor putea propune si vota in privinta oricaror altor probleme care intra in competenta Adunarii Generale.

In masura in care la aceasta sedinta a Adunarii Generale a Membrilor CCIA Arad  nu se va realiza cvorumul legal, conform art.18 alin.9 din Statut, se stabileste data de 22 iulie 2020, ora 12:00, cand indiferent de cvorum, Adunarea Generala va fi legal constituita.

Precizam ca materialul in extenso, aferent ordinii de zi indicata mai sus se gaseste la sediul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura a judetului Arad din Arad, str. Closca, nr. 5, jud. Arad si pe pagina web a Camerei incepand cu data de 2 iulie 2020 si pana in preziua intrunirii.

        PRESEDINTE CCIA ARAD

Arh. Gheorghe Seculici

2020-06-26T17:29:32+03:00
X