Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Arad, în calitate de Partener de Proiect, implementează proiectul RO-HU 406 „Cooperare transfrontalieră eficientă cu scopul creşterii ocupării forţei de muncă în judeţele Arad şi Bekes”, în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Ungaria 2014-2020, INTERREG V-A, în perioada 01.03.2019 – 31.08.2021

 

În cadrul procesului de implementare a proiectului, prin prezenta, invităm operatorii economici interesați, să depună oferte pentru organizarea de evenimente profesionale in cadrul proiectului sus-menționat, dupa cum urmeaza:

Organizare de evenimentecod CPV-79952000-2-Servicii pentru evenimente

Prezentului anunt i se ataşează documentaţia de atribuire, care cuprinde:

  • Anunţ
  • Caiet de Sarcini
  • Invitatie de Participare

 

Anunt

CAIET DE SARCINI ROHU406

Invitatie de Participare

2020-02-27T17:02:44+02:00
X