Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad în parteneriat cu Fundația Județeană pentru dezvoltarea întreprinderilor Békés au organizat în data de 31 octombrie 2019, la sediul CCIA Arad, un eveniment de informare în cadrul proiectului „Cooperare transfrontalieră eficientă cu scopul creșterii ocupării forței de muncă în județele Arad și Békés”.

La eveniment au participat preşedintele Camerei de Comerţ Arădene, domnul Gheorghe Seculici, şi directorul Fundației Județene pentru dezvoltarea întreprinderilor Békés (BMVA), domnul Szász Zsolt.

Ne dorim ca prin activităţile proiectului să stimulăm ocuparea forței de muncă, atât pentru dezvoltarea capacităților persoanelor care caută un loc de muncă, cât şi pentru sprijinirea angajatorilor. S-au achiziţionat deja în cadrul proiectului 2 corturi mari şi 10 corturi mici, dotate cu sistem de sonorizare, climatizare şi de iluminat. Ne dorim ca prin aceste achiziţii să oferim mediului de afaceri un cadru modern şi european care să susţină dezvoltarea schimburilor economice, culturale, etnice, turistice în zona de frontieră RO-HU”, a declarat preşedintele CCIA Arad, domnul Gheorghe Seculici.

Scopul evenimentlui a fost informarea participanților cu privire la stadiul proiectului, la activitățile și rezultatele estimate ale acestuia.

„În cadrul proiectului este prevăzută, şi deja în curs de dezvoltare o platforma cu o bază de date imobiliară privind zonele de investiţie din judeţele Arad şi Békés. Baza de date este elaborată pe baza unui sistem de criterii uniform, care va permite să se detemine atât poziţionarea imobilului, potenţialul economic al acestuia cât şi scopul în care poate fi utilizat. Preconizăm că platforma va fi accesibilă la finalul lunii noiembrie 2019”, informează directorul BMVA, domnul Szász Zsolt.

Context:

Proiectul este implementat prin programul Interreg V-A România – Ungaria 2014 – 2020, axa prioritară 3: Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității forței de muncă transfrontaliere.

Proiectul vizează dezvoltarea personală a locuitorilor de la graniţă, în vederea creşterii ocupării forţei de muncă, adaptării la cerinţele pieţei şi reducerii deficitului forţei de muncă, care este tipic pentru zonă.

Bugetul total al proiectului este 1.125.764 Euro, din care FEDR, 956.899,40 Euro, iar perioada de derulare este 30 de luni, 01.03.2019 – 31.08.2021.

Beneficiari: Fundația Județeană pentru dezvoltarea întreprinderilor Békés şi Camera de Comerț, Industrie şi Agricultură Arad.

2023-03-03T12:30:58+02:00
X