Nr. 2952/23.08.2019

 CONVOCATOR

 

Subsemnatul Arh. Gheorghe Seculici, in calitate de Presedinte al Camerei de Comert, Industrie si Agricultura a Judetului Arad, in temeiul art. 18 alin. 3 din Statutul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Arad,  cu respectarea prev. art. 16 din Lg. 335/2007

CONVOC

Adunarea Generala Extrordinara a Membrilor Camerei de Comert, Industrie si Agricultura a Judetului Arad pentru data de 02.09.2019, ora 12:00 in Sala de Conferinte de la sediul CCIA Arad din Arad, str. Closca, nr. 5, jud. Arad.

Ordine de zi:

1.Prezentarea obiectivelor de investitii in cadrul CCIA Arad pentru urmatoarea perioada a anului 2019

2.Diverse.

Membrii Adunarii Generale vor putea propune si vota in privinta oricaror altor probleme care intra in competenta Adunarii Generale.

In masura in care la aceasta sedinta a Adunarii Generale a Membrilor CCIA Arad  nu se va realiza cvorumul legal, conform art.18 alin.9 din Statut, se stabileste data de 06.09.2019, ora 12:00, cand indiferent de cvorum, Adunarea Generala va fi legal constituita.

Precizam ca materialul in extenso, aferent ordinii de zi indicata mai sus se gaseste la sediul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura a judetului Arad din Arad, str. Closca, nr. 5, jud. Arad si pe pagina web a Camerei incepand cu data de 29.08.2019 si pana in preziua intrunirii.

 

                                                             PRESEDINTE CCIA ARAD                                                                                                             Arh. Gheorghe Seculici

2019-08-26T06:54:38+03:00
X