SPRIJIN PENTRU OBŢINEREA DE FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE DE 200.000 EURO PENTRU MICROINTREPRINDERI DIN MEDIUL URBAN

Firma, Smart Decision SRL, membră a Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Arad oferă servicii complete de consultanţă pentru obținerea finanțărilor nerambursabile în cadrul POR 2014-2020, obiectivul specific 2.1.A – microîntreprinderi.

Microîntreprinderile dispun de noi oportunități de finanțare odată cu lansarea apelului 2 de proiecte pentru Prioritatea de Investiții 2.1.A Promovarea spiritului antreprenorial. Prin intermediul acestui program se pot obtine până la 200.000 euro, finanţare nerambursabilă, pentru construirea spaţiilor comerciale sau industriale, racordarea la utilităţi, dotarea cu echipamente şi utilaje. Programul poate fi accesat de societăţile care activează în mediul urban şi care au până la maxim 9 angajaţi. Valoarea eligibilă a proiectului trebuie să fie cuprinsă între minimum 25.000 euro şi maximum 200.000 euro. Contributia programului la finanţarea unei investiţii este de maximum 90% din valoarea eligibilă a investiţiei, în limita plafonului de minimis. Contribuţia solicitantului la finanţarea investiţiei trebuie să fie de minimum 10% din valoarea eligibilă a investiţiei.

Proiectele se depun în perioada 8 iulie 2019 – 8 noiembrie 2019.

Investiția trebuie să vizeze un singur cod CAEN eligibil.

Descarca coduri CAEN eligibile.

Ghidul solicitantului poate fi descărcat de la următorul link: http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-2/apeluri-lansate/731-ghid-specific-2-1-a-microintreprinderi-apel-2019

Pentru mai multe detalii despre această oportunitate de finanțare vă rugăm să vă adresaţi domnului VALEA FLORIN PAUL, consultant achiziții publice / fonduri U.E., SC SMART DECISION SRL, 0723.404.539, s.decision@yahoo.com.

2019-07-09T12:58:16+03:00
X