CURS LUCRĂTOR COMERCIAL

 

Cui se adresează cursul de Lucrător în Comerţ?

Persoanelor care au absolvit învăţământul minim obligatoriu (8 clase) şi care doresc să se califice sau să-şi perfecţioneze cunoştinţele în domeniu.

 

Persoanelor care doresc să își deschidă o firmă/magazin – certificatul de lucrător comercial  fiind necesar la dosarul ce se depune la Registrul Comerțului- în vederea deschiderii firmei.

 

Ce competente obţin în urma absolvirii cursului de Lucrător în Comerţ?

După absolvire se eliberează un certificat de absolvire, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă dobândirea următoarelor competente:

 1. Dezvoltare personală
  2. Igiena şi securitatea muncii
  3. Lucrul în echipă
  4. Organizarea locului de muncă
  5. Pregătirea pentru integrarea la locul de muncă
  6. Tranziţia de la şcoală la locul de muncă
  7. Rezolvarea de probleme
  8. Satisfacerea cerinţelor clienţilor
  9. Comunicarea profesională
  10. Protecţia consumatorului
  11. Organizarea unităţii comerciale
  12. Administrarea mărfurilor
  13. Patrimoniul unităţii comerciale
  14. Analiza ofertei de mărfuri alimentare
  15. Analiza de mărfuri nealimentare
  16. Aprovizionarea cu mărfuri a sălii de vânzare

Pregătire generală minimă pentru înscrierea la curs

Participanţii trebuie să fie absolvenţi ai şcolii generale obligatorii (conform Legii învăţământului nr. 84/1995) sau ai învăţământului obligatoriu raportat la data absolvirii de către aceştia.

Evaluarea finală şi certificarea
» Evaluarea finală se va face prin acordarea de note de către o comisie de verificare, pe baza unui test de cunoştinţe teoretice generale şi a unei probe practice executate de cursant fie la locul de muncă fie simulare.

» Tipul de certificat obţinut în urma finalizării cursului: Certificat de Calificare recunoscut de Ministerul Educație Naționale și Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

 

Acte necesare pentru înscrierea la curs
Pentru înscrierea la curs sunt necesare copii următoarele documente:
– copie după actul de identitate (C.I. sau B.I.)
– copie după certificatul de naştere
– copie după certificatul de căsătorie (pentru doamnele care şi-au schimbat numele)
– copie după ultimul act de studii sau foaia matricolă
– adeverinţa medicală (cu specificaţia “clinic sănătos”)

 

Cost – 700 ron

 

Vă așteptăm cu drag,

Prof. Carmen Marinela CRIȘAN

Manager Formare Profesională

2019-06-11T09:52:24+03:00
X