INVITAȚIE CURS

 

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Arad are deosebita plăcere de a vă invita să participați 

la cursul autorizat  EXPERT ACHIZITII PUBLICE  – COD COR 214946

 

 

Durata cursului: 44 ore (20 ore teorie + 24 ore practică)
Perioada: Februarie – martie 2019
Locație: sediul CCIA ARAD – strada Closca nr. 5, Arad
Certificare curs: ANC (fost CNFPA), recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației și Cercetării Științifice, certificatul obținut fiind recunoscut atât la nivel național cât și în Uniunea Europeană.
Costuri: 750 lei
Taxa include: activitatea de predare, suportul de curs, fișe de lucru, diploma acreditată ANC, examenul de certificare, cafea și apă
Condiții: absolvenți de studii superioare

 

Certificatul de absolvire se eliberează însoțit de Suplimentul Descriptiv cu competențele profesionale dobândite:

 • Comunicare interpersonală
 • Comunicarea muncii în echipă
 • Perfecționarea pregătirii profesionale
 • Analiza legislației aplicabile  specifice
 • Planificarea achizițiilor publice
 • Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire
 • Elaborarea documentelor de specialitate
 • Derularea procedurilor de atribuire
 • Finalizarea procedurilor de atribuire

.

 

Obiective: In cadrul acestui curs veti regăsi noutățile aduse în domeniul achizițiilor publice prin intermediul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice (clasice), Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, a Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii  si a Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de ataci în materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor prin aplicarea acestora cat mai facila în mediul on-line din cadrul S.I.C.A.P.

 

Cursul se adreseaza atat celor care sunt deja initiati în domeniul achizitiilor publice cat si celor care descopera abia acum tainele acestui domeniu.

 

Tematica:

 • Detalierea unor aspecte legate de documentatia de atribuire – fisa de date si documentele suport (documentul unic european, DUAE); obligatii privind incarcarea documentatiei de atribuire in S.I.C.A.P.
 • Procedurile desfasurate integral prin mijloace electronice (on-line) devin regula pentru toate tipurile de proceduri.
 • Procedura simplificata initiata prin publicarea în S.I.C.A.P., insotita de documentatia de atribuire aferenta: perioade si date limita pentru oferte.
 • Utilizarea mijloacelor electronice; e-Certis, sistemul on-line si off-line; Catalogul electronic si noul S.I.C.A.P.; dosarul achizitiei – trasabilitatea actiunilor asigurata de S.I.C.A.P.; arhivarea electronică a dosarului achizitiei publice in cazul procedurilor efectuate prin mijloace electronice.
 • Cursul de utilizare S.I.C.A.P. sustinut de traineri cu experienta, ofera oportunitati de dezvoltare pe piata achizitiilor publice prin participarea acestora la procedurile de achizitie publica si incheierea de noi contracte cu institutiile publice, inregistrate in Sistemul Electronic de Achizitii Publice.

 

 

Vă așteptăm cu drag ,

Prof. Carmen Marinela CRIȘAN

Manager Formare Profesională

 

2019-01-09T13:50:41+02:00
X