Informatii despre proiectul „Cercetarea si prognozarea pietei muncii din vestul Romaniei. Evidentierea somajului neinregistrat din judetul Arad”

 

Proiect intitulat „Cercetarea si prognozarea pietei muncii din vestul Romaniei. Evidentierea somajului neinregistrat din Judetul Arad“ a fost depus in cadrul Programului Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Proiectul a fost finanțat din Axa Prioritară 4 „Modernizarea serviciului public de ocupare”, Domeniul major de intervenție 4.1, „Întărirea capacității SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Arad ca solicitant a implementat acest proiect împreuna cu următorii parteneri:

  • Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș
  • Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor
  • Consiliul Județean Arad
  • Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad
  • Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Arad
  • S.C. Analytika International IT-Management Consulting S.R.L.
  • Inspectoratul Teritorial de Munca Arad
  • IRPET – Istituto Regionale per la Programmazione Economica Toscana

Obiectivul general al POSDRU este dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva a 1.650.000 de persoane. Unul dintre obiectivele specifice ale OI-POSDRU este tocmai Imbunatatirea serviciilor publice de ocupare.

Obiectivul general al proiectului: Îmbunătatirea serviciilor furnizate clientilor SPO prin dezvoltarea unor solutii de abordare a somajului neinregistrat, schimb de bune practici cu o institutie transnationala din domeniul cercetarii si prognozarii Pietei Muncii.

 

 

2018-02-06T13:54:38+02:00
X