Nr. 732/14.03.2017

 

Subsemnatul Arh. Gheorghe Seculici, in calitate de Președinte al Camerei de Comerț, Industrie si Agricultura a Județului Arad, in temeiul art. 18 alin. 3 din Statutul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Arad, cu respectarea prev. art. 16 din Lg. 335/2007

    CONVOC

Adunarea Generala Ordinara a Membrilor Camerei de Comert, Industrie si Agricultura a Judetului Arad pentru data de 03.04.2017, ora 12:00 in Sala de Conferinte a Pavilionului A din cadrul Complexului EXPO ARAD, din Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr. 300, jud. Arad.

Ordine de zi:

  1. Raport privind situația financiară a CCIA Arad pe anul 2016
  2. Prezentarea si aprobarea bilantului si a Raportului de activitate al Colegiului de Conducere al CCIA Arad pentru anul 2016 si descarcarea de gestiune
  3. Prezentarea Raportului Cenzorilor si votul asupra acestuia, descarcarea de gestiune
  4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli ale CCIA Arad pe anul 2017 și prezentarea obiectivelor generale ale CCIA Arad
  5. Aprobarea nivelului cotizațiilor membrilor CCIA Arad pentru anul 2017
  6. Diverse

 

Membrii Adunării Generale vor putea propune si vota in privința oricăror altor probleme care intra in competenta Adunării Generale.

In măsura in care la aceasta ședința a Adunării Generale a Membrilor CCIA Arad  nu se va realiza cvorumul legal, conform art.18 alin.9 din Statut, se stabilește tot data de 03.04.2017, ora 12:30, când indiferent de cvorum, Adunarea Generala va fi legal constituita.

Precizam ca materialul in extenso, aferent ordinii de zi indicata mai sus se găsește la sediul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura a județului Arad din Arad, str. Cloșca, nr. 5, jud. Arad și pe pagina web a Camerei începând cu data de 29.03.2017 și pana in preziua întrunirii.

PREȘEDINTE CCIA ARAD

Arh. Gheorghe Seculici

Convocator

2017-03-14T20:11:39+02:00
X