Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad, prin Centrul de Formare Profesională, organizează cursuri acreditate, recunoscute de Autoritatea Națională de Calificări, de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și de Ministerul Educației și Cercetării Științifice, certificatele obținute fiind recunoscute atât la nivel național, cât și în Uniunea Europeană.

Vă reamintim faptul că în conformitate cu art.34 din OG.129/2000 republicată, cheltuielile pentru formarea profesională a salariaților se deduc, după caz, din impozitul pe profit, sau din impozitul pe venit.

Pentru perioada 22 iunie – 17 august 2020  – CCIA Arad vă propune cursul de CONTABIL – COD COR 331 302.

Competențe specifice:

Ø  Întocmirea / completarea documentelor primare

Ø  Contarea operațiunilor patrimoniale

Ø  Efectuarea de calcule specifice

Ø  Completarea registrelor contabile

Ø  Întocmirea balanței de verificare

Ø  Evaluarea patrimonială

Ø  Întocmirea bilanțului contabil

Ø  Transmiterea documentelor specifice, utilizarea PC-ului

Compețente generale:

Ø  Dezvoltarea profesională

Ø  Planificarea activității

Ø  Gestionarea şi arhivarea documentelor

Competențe fundamentale:

  • Comunicarea interpersonală
  • Lucrul în echipă

Condiții de înscriere: studii medii (absolvent de liceu)

Lector curs – Prof. Stoiadin Gabriela

-formator autorizat

-profesor contabilitate, grad didactic 1

-expert contabil

-manager, formator proiecte cu finantare europeană

Actele necesare (în copie): BI/CI, diplomă de studii, certificat de naștere, certificat de căsătorie (dacă este cazul).

Măsuri generale de prevenire și protecție COVID 2019 –  adoptate de CCIA Arad:

-amenajarea corespunzatoare a sălilor, cu respectareaa distanței sociale de minim 1,5 metri

– maximum 10 cursanți intr-o sală de curs (o grupă cu un număr mai mare de cursanți va fi împărțită în subgrupe)

– decalarea programului și a pauzelor organizate, dacă se impune acest lucru

– impunerea purtării, pe toată perioada programului de formare profesională, a echipamentului de protecție- mască și mănuși

-amplasarea de dozatoare cu dezinfectant la intrare în sălile de curs

– asigurarea aerisirii periodice a încăperilor

-asigurarea în permanență la grupurile sanitare, de săpun și dezinfectant

 

Cu aleasă prețuire,

Prof. Carmen Crișan
……………………………………………………………….
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Arad
Str.Closca, Nr.5
310017 Arad
………………………………………………………………..
E-Mail: carmen.crisan@ccia-arad.ro
Phone: +40-257-216520
Fax: +40-257-216521
Mobile: +40-0730188299

2020-06-17T21:46:51+03:00
X