Curtea de Arbitraj Comercial2022-08-23T11:35:21+03:00

Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a Județului Arad

Curtea de Arbitraj

Arbitrajul are o istorie milenară, existând cu mult înaintea oricărei legi scrise sau organizări judiciare statale. Îl regăsim în Biblie (judecata lui Solomon), în legendele Greciei Antice (judecata lui Paris), în Egiptul faraonilor și chiar în China (existând referințe datând încă din 2100-1600 Î.Hr.). În evul mediu statele occidentale defereau frecvent disputele lor spre arbitrajul Papei, hotărârile arbitrale astfel pronunțate dobândind o autoritate aproape divină. Este celebră în acest sens hotărârea Papei Alexandru VI din anul 1493, care a clarificat granițele dintre coloniile Portugheze și Spaniole din Oceanul Pacific. În contemporaneitate arbitrajul cunoaște un reviriment extraordinar, îndeosebi comercianții (profesioniștii) recunoscându-i avantajele net superioare în comparație cu judecata realizată pe calea instanțelor judecătorești.

Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț, Industrie şi Agricultură a județului Arad reprezintă o alternativă la instanța statală (judecătorească), oferind o serie de avantaje incontestabile în judecarea disputelor față de instanțele de drept comun, evocând aici printre altele:

hotărârile arbitrale sunt definitive și obligatorii pentru părți;

competența (calificarea) specializată a arbitrilor – este un alt motiv pentru care se apelează la arbitraj, în strânsă legătură cu posibilitatea părților de a-și alege propriul arbitru;

confidențialitate – ședințele arbitrale nu sunt publice, nicio persoană terță (străină) neavând acces la informațiile privind activitatea de soluționare a unui anumit dosar arbitral;

rapiditatea (celeritatea) – procedura arbitrală se desfășoară pe parcursul a cel mult 5 luni, dacă părțile nu au convenit altfel;

costuri reduse – grație atât termenului scurt în care se pronunță hotărârea arbitrală, cât și taxelor arbitrale mai scăzute în comparație cu taxele judiciare de timbru;

apropierea mai pronunțată de spiritul afacerilor comerciale a arbitrilor în comparație cu magistrații – aceasta fiind realizată prin atitudinea și perspectiva arbitrilor de a nu compromite iremediabil continuarea relațiilor comerciale dintre părți, unită cu rezolvarea disputelor într-o atmosferă lipsită de rigiditate și în baza unei proceduri suple, lipsite de formalism.

consultanță procedurală – este asigurată gratuit de către personalul de specialitate al Curții de Arbitraj, la sediul Curții, telefonic sau prin mijloace moderne de corespondență.

La soluționarea disputelor pe calea arbitrajului poate recurge de principiu orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat, cu sediul și/sau domiciliul în România sau în străinătate.

Pentru ca o anumită dispută să fie deferită (trimisă) arbitrajului părțile trebuie să stipuleze în scris și expres acest lucru în cadrul unei convenții arbitrale. Convenția arbitrală poate îmbrăca două forme/tipuri:

CLAUZA COMPROMISORIE – prin intermediul acesteia părțile convin ca litigiile ce se vor naște din contractul în care este stipulată sau în legătură cu acesta să fie soluționate pe calea arbitrajului.

COMPROMISUL – prin intermediul acestuia părțile convin ca un litigiu intervenit între ele să fie soluționat pe calea arbitrajului.

Astfel, dacă printr-o clauză compromisorie se reglementează metoda de soluționare a disputelor viitoare, prin compromis părțile convin a soluționa pe calea arbitrajului o dispută existentă, adică o dispută care deja a intervenit.

MODEL PROPUS DE CLAUZĂ COMPROMISORIE

Toate litigiile care decurg din sau aflate în legătură cu acest contract vor fi soluționate definitiv de către Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a Județului Arad (indiferent de denumirea sub care va fi cunoscută în viitor), după Regulile proprii ale acestei Curți de Arbitraj, Reguli considerate ca fiind încorporate prin referință în această clauză compromisorie.

MODEL PROPUS DE COMPROMIS

Subsemnații/subscrisele (…) [se vor înscrie aici cât mai complet datele de identificare ale părților] constatăm că între noi a intervenit o dispută din sau aflată în legătură cu contractul (…) [se va individualiza aici cât mai exact acest contract, de pildă prin denumire, număr, dată], dispută având ca obiect (…) [ se vor arăta aici pretențiile părților/părții, ce solicită acestea în concret]. Noi părțile, în deplin acord de voințe, convenim că această dispută să fie trimisă spre soluționarea definitivă a Curții de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a Județului Arad, după Regulile proprii ale acestei Curți de Arbitraj, Reguli considerate ca fiind încorporate prin referință în acest compromis.

Pe lista arbitrilor prezentei Curți de Arbitraj se află specialiști de înaltă ținută profesională, consilieri juridici, avocați cu mare experiență atât practică cât și teoretică (fiind cadre universitare și/sau reputați autori de carte juridică). De pe această listă părțile vor putea să-și aleagă un arbitru comun (arbitru unic) sau fiecare își va putea alege câte un arbitru, acești doi arbitri urmând ulterior să desemneze supraarbitrul, Curtea de Arbitraj soluționând întotdeauna disputele într-un număr impar de arbitri (rațiunea fiind de a nu se ajunge la balotaj cu ocazia judecării și pronunțării hotărârii arbitrale).

Persoana de contact:

Asistent arbitral-consilier juridic, Tanchiș Loredana Simona –

Tel: +40-257-208800, +40-745-536888;

Fax: +40-257-254200;

E-mail:loredana.tanchis@ccia-arad.ro

LISTA cu arbitrii CURȚII DE ARBITRAJ COMERCIAL de pe lângã CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ A JUDEŢULUI  ARAD

Aprobată de Colegiul de Conducere al C.C.I.A Arad în data de 30.10.2015

 1. BERCEA LUCIAN  –  Avocat – jud. Arad
 2. BOGHICEVICI CLAUIDA – deputat la Camera Deputatilor
 3. BOJIN LUCIAN  –  Avocat – jud. Arad
 4. BORZA  MIRCEA CRISTIAN  –  Avocat – jud. Arad
 5. BORZA RODICA  –  Avocat – jud. Arad
 6. BOLDEA MARIA  –  Vicepreședinte Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă C.C.I.A Arad  –  Avocat – jud. Arad
 7. CÂMPEANU VALERIU  –  Vicepreședinte Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă C.C.I.A Arad  –  Jurist – jud. Arad
 8. COSTIN MIRCEA NICOLAE  –  Doctor în drept, autor a numeroase lucrări în domeniul dreptului comercial  –  Avocat – jud. Cluj
 9. CHIŞ LEONTIN  –  Economist – jud. Arad
 10. CHIȚOI DIANA MARIA – Avocat – jud. Arad
 11. COZMANCIUC MIHAELA  –  Jurist – București
 12. DANCIU MIHAI  –  Inginer mecanic – jud. Arad
 13. DOBOŞ GRIGORE  –  Avocat – jud. Arad
 14. GABOR MIRUNA  –  Avocat – jud. Arad
 15. GHEORGHIOF TITUS  –  Avocat – jud. Arad
 16. HORHAT IOAN  –  Economist – jud. Arad
 17. HOSSZU ANDREI  –  Avocat – jud. Arad
 18. INCZE ARPAD  –  Președinte Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă C.C.I.A.-Arad, specialist în drept comercial, cu o vechime în specialitate de peste 35 ani – Avocat – jud. Arad
 19. INCZE GABRIEL SEBASTIAN- Avocat- jud. Arad
 20. IONESCU BOGDAN  –  Avocat – jud. Arad
 21. KOCSIS IOAN  –  Avocat – jud. Arad
 22. LANEVSCHI DAN  –  Avocat – jud. Arad
 23. LUNGU IOAN DORIN  –  Inginer mecanic – jud. Arad
 24. NAGY ETELCA  –  Jurist – jud. Arad
 25. MIHALACHE CATALIN  –  Avocat – jud. Arad
 26. MIHUȚA NICOLAE  –  Jurist și economist – jud. Arad
 27. MIŢARIU LUCIAN  –  Inginer – jud. Arad
 28. NEAGU MARTIN  –  Economist – jud. Arad
 29. NEGRĂU ADRIAN SORIN –  Magister FH
 30. OPRIŞ LUCIA  –  Jurist – jud. Arad
 31. POP MOLDOVAN CIPRIAN  –  Inginer – jud. Arad
 32. PRIȘCĂ RĂZVAN SORIN – Avocat – jud. Arad
 33. RADU MIHNEA  –  Avocat – jud. Timiș
 34. RAŢIU GHEORGHE SILVIU  –  Avocat – jud. Arad
 35. GALANTON MIHAELA  –  Avocat – jud. Timiș
 36. SLAVIN IOAN  –  Inginer – jud. Arad
 37. VALENTIN CONSTANTIN  –  Doctor în drept, titular al catedrei de drept internațional public din cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative a Universității de Vest Timișoara  –  Avocat – jud. Arad
 38. VITZMAN HUGO –  Avocat – București
 39. VODĂ PETRU  –  Avocat – jud. Arad
 40. ZIMBRAN HORIA MARIUS  –  Consilier juridic – jud. Arad
 41. CIORAN IACOB DAN  –  Inginer – jud. Arad
 42. MIHUȚ ALEXANDRU  –  Avocat – jud. Arad
 43. DUMITER FLORIN CORNEL – Conf. Univ. Dr. Ec. – jud. Arad
 44. MARCOCI PETRICĂ – MIHAIL – Prorector – Conferențiar Universitar Doctor al Academiei de Poliție „Al. I. Cuza” – București
 45. CRIȘAN CARMEN-MARINELA – Manager formare profesională CCIA Arad/jurist Patronatul Român
X