Reducerea decalajului digital pentru angajatii si IMM-urile din Regiunea Vest (POCU/860/3/12/143613)2024-06-06T10:36:08+03:00

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad lansează proiectul “Reducerea decalajului digital pentru angajatii si IMM-urile din Regiunea Vest” (POCU/860/3/12/143613)

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad, în parteneriat cu Asociația Drumul spre Vest din județul Hunedoara, a demarat implementarea unui nou proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți.

Perioada de derulare a proiectului este de 15 luni, octombrie 2022 – decembrie 2023.

Valoarea totală a proiectului 4,164,256.87 lei, din care 4,091,595.75 lei finanțat prin Programul Operational Capital Uman.

Obiectivul general al proiectului „Reducerea decalajului digital pentru angajatii si IMM-urile din Regiunea Vest“ este dezvoltarea competențelor digitale pentru 308 angajați din Regiunea Vest, care va fi atins prin formare profesională, prin servicii de sprijin și instruire, respectiv prin furnizarea de instrumente, metode și practici inovative de elaborare și introducere a programelor de învățare la locul de muncă, care să sprijine direct cel puțin 36 de IMM din Regiunea Vest și implicit, angajații acestora. Sunt planificate atât cursuri pentru pentru dezvoltarea competentelor digitale – un curs Social Media și Customer Relationship Management (CRM) și un curs Cloud Computing, cât și cursuri de calificare sau inițiere – calificare: Competente informatice; Web Design si Java, inițere: Competențe Digitale de Utilizare a Tehnologiei Informației ca Instrument de Învățare și Cunoaștere. Persoanele participante la cursuri vor dobândi competențe digitale care îi vor ajuta să devină mai eficienți și competitivi la locul de muncă, să cunoască și să utilizeze tehnologii de ultimă generație, respectiv să fie capabili să adapteze și utilizeze tehnologiile în funcție de activitatea specifică de la locul de muncă, să inoveze permanent și să se perfecționeze continuu în funcție de evoluțiile acestor tehnologii.

În vederea realizării obiectivului proiectului Camera de Comerț Arad va derula activități, după cum urmează:

Furnizarea de programe de formare profesionala

– Competente informatice (60 ore) 9 grupe x 18-19 cursanti = 170 cursanti.

– Web Design (50 ore) pentru 50 cursanti

–  Java (50 ore) pentru 50 cursanti. (Java este un curs de programare (si prin urmare este adresat specialistilor IT)

– Programe de formare comp. digitale avansate (si in domeniul Industriei 4.0)

– curs Social Media si Customer Relationship Management (CRM) pt 160 persoane

– curs Cloud Computing pentru 160 persoane.

(170 persoane (participa la cursul autorizat, apoi la celelalte cursuri).

– Competente digitale de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si

cunoastere – CDUTI (60 ore) – 7 grupe x 19-20 cursanti = 138 cursanti.

(138 persoane (participa la cursul autorizat, apoi la celelalte cursuri)

-Absolventii vor primi certificate de absolvire recunoscute la nivel national (de catre ANC),

respectiv diplome de participare pentru cursurile neautorizate ANC.

Rezultate previzionate

– Furnizarea programelor de formare profesionala pentru 308 de angajati (minim 10% – 32

persoane vor fi din categoria angajatilor varstnici de peste 55 ani si peste 40% – 125 vor fi

femei), iar minim 280 persoane vor fi certificate (91%). Furnizare programe formare

competente digitale avansate fiecare pt 160 persoane si cursuri Web Design si Java fiecare pt

50 persoane.

Sprijin acordat intreprinderilor pentru organizarea de programe de invatare la locul de munca in domeniul alfabetizarii digitale si tehnologiei informatiei si comunicatiilor

Rezultate previzionate

–  Furnizarea masurilor de sprijin catre 36 IMM;

– 36 programe de invatare la locul de munca elaborate si operationalizate;

– 10 IMM introduc programe de invatare la locul de munca; creare, dezvoltare si utilizare software pentru programe de invatare la locul de munca;

– o retea creata pentru anticiparea nevoilor viitoare de competente.

Grupul tinta al proiectului este format din minim 308 persoanele fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

– persoana este incadrata cu contract individual de munca (cu norma intreaga sau cu timp partial);

– locul de munca ocupat este in regiunea de dezvoltare Vest;

– angajatorul face parte din categoria IMM;

– persoana isi desfasoara activitatea intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in unul din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

Pentru selectare si insrierea persoanelor in cadrul proiectului se va solicita:

  1. Adeverinta de la angajator
  2. Certificat constatator din care sa reiasa ca angajatorul/intreprinderea are minim un cod CAEN autorizat care sa se regaseasca in Anexa 5.
  3. Documente care atesta incadrarea in categoria IMM a intreprinderii angajatoare.

Pentru selectare si inscrierea entitatilor (IMM) in cadrul proiectului se va solicita:

–  un certificat constatator din care sa reiasa ca intreprinderea are minim un cod CAEN autorizat care sa se regaseasca in Anexa 5 si face parte din categoria IMM.

Intreprinderile trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

– numarul de angajati aferent anului anterior incheiat este mai mic de 250;

– cifra de afaceri neta aferenta anului anterior incheiat este mai mica de 50 milioane euro;

– activele totale sunt mai mici de 43 milioane euro.

Afiș – proiect 143613

Flyer – proiect 143613

Comunicat presa lansare proiect

Cerere inscriere curs

Anexa-8-Formular-inregistrare-grup-tinta

Acord GDPR

Angajament de respectare a conditiilor proiectului

Declaratie evitare dubla finantare

Adeverinta angajator

Metodologie selectie GT

Strategie de implementare a activitatii de selectie si evidenta GT

Comunicat presă finalizare proiect

Bune practici în formarea profesională continuă

Pentru detalii:

Tel.: +40 257 208 800

Fax: +40 257 254 200

E-Mail: ccia@ccia-arad.ro

 

X