Certificate de origine2024-06-10T12:45:24+03:00

Certificatul de origine este un document utilizat în comerțul internațional care atestă faptul că bunurile au fost produse într-o anumită ţară.

Certificatele de origine se emit atât pentru exportul românesc direct, cât şi pentru programele cu finanțare externă, la nivel național.

Acte necesare obținerii unui certificat de origine:

Pentru eliberarea certificatelor de origine privind exportul românesc, exportatorul român depune un formular-cerere, însoțit de următoarele documente:

• declarația de origine;

• factură externă;

• certificatul de înregistrare a firmei la Registrul Comerţului;

• acreditiv şi / sau contract;

• împuternicire / delegaţie;

• alte documente care să ateste originea: certificat de origine străin, declaraţie vamală, fişa tehnologică a produsului etc.

Pentru eliberarea certificatelor de origine solicitate în cadrul programelor cu finanţare externă, solicitantul depune un formular-cerere însoţit de următoarele documente:

• declaraţia de origine;

• facturile aferente;

• certificatul de înregistrare a firmei la Registrul Comerţului;

• contractul de finanţare (încheiat între beneficiarul final şi agenţia de finanţare);

• împuternicire / delegaţie;

• alte documente care să ateste originea: certificat de origine străin, declaraţie vamală, fişa tehnologică a produsului etc.

Toate documentele de mai sus se depun în original sau copie conformă cu originalul (după caz).

Mai multe informatii sau pentru solicitari:

Telefon: 0257.208.800

E-mail: certificatorigine@ccia-arad.ro

X