Programul este destinat persoanelor care fie ocupă funcția de arhivar sau îndeplinesc atribuții pe linie de arhivă, fie persoanelor care doresc să-și dezvolte competențe în acest sens sub îndrumarea formatorilor în domeniu.

Cursul de arhivar este obligatoriu pe piața muncii, conf, art. 31 din legea Arhivelor Nationale , nr. 16 din 1996, fiecare organizație publică sau privată are obligația conform legislației în vigoare, să își organizeze un compartiment de arhivă, administrat de personal calificat.

Competențe dobândite la finalizarea cursului:
• Redactarea nomenclatorului arhivistic
• Gestionarea fondului documentar
• Prelucrarea documentelor
• Utilizarea informațiilor din documente
• Consevarea arhivei in depozit
• Aplicarea normelor de protecție a mediului
• Competențe informatice
• Competențe de bază în matematică, știintă, tehnologie

Loc de desfășurare: Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad, strada Cloșca nr.5, perioada 22 iunie 2020 – 29 iulie 2020
Preț: 900 ron

Lector: EUGENIU CRISTE  – director pensionar Arhivele Naționale Arad

Condiții de Acces: Studii medii

Cursul este acreditat de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale și Ministerul Educației Nationale și este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări (fostul CNFPA).

Informații și înscrieri la Centrul de Formare Profesională CCIA Arad  – strada Cloșca nr. 5.  , telefon 0730188299.

Măsuri generale de prevenire și protecție COVID 2019 –  adoptate de CCIA Arad:

-amenajarea corespunzatoare a sălilor, cu respectareaa distanței sociale de minim 1,5 metri

-maximum 10 cursanți intr-o sală de curs (o grupă cu un număr mai mare de cursanți va fi împărțită în subgrupe)

-decalarea programului și a pauzelor organizate, dacă se impune acest lucru

-impunerea purtării, pe toată perioada programului de formare profesională, a echipamentului de protecție- mască și mănuși

-amplasarea de dozatoare cu dezinfectant la intrare în sălile de curs

-asigurarea aerisirii periodice a încăperilor

-asigurarea în permanență la grupurile sanitare, de săpun și dezinfectant

 

Cu aleasă prețuire,

Prof. Carmen Marinela CRIȘAN

Manager Formare Profesională

……………………………………………………………….
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Arad
Str.Closca, Nr.5
310017 Arad
………………………………………………………………..
E-Mail:carmen.crisan@ccia-arad.ro
Phone:+40-257-216520
Fax:+40-257216521
Mobile:+40-0730188299

2020-06-18T17:06:44+03:00
X