În perioada 22 noiembrie 2019 – 21 mai 2021, Camera de Comert, Industrie şi Agricultură Timiş alături de partenerii săi, Art Forest Company şi Euro Jobs, implementează proiectul VESTUL CALIFICAT, cod contract POCU/464/3/12/128064, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, AP 3: Locuri de muncă pentru toţi.

În judeţul Arad:

–  vor putea beneficia de sprijin pentru introducerea programelor de învăţare la locul de muncă un număr de 10 IMM-uri. Din grupul ţintă pot face parte întreprinderi care îşi desfăşoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI şi sunt autorizate pentru cel puţin un cod CAEN din următorele domenii:

 1. Turism si ecoturim
 2. Textile si pielarie
 3. Lemn si mobilă, construcții
 4. Industrii creative
 5. Industria auto si componente
 6. Tehnologia informatiilor si telecomunicatii
 7. Procesarea alimentelor si bauturilor
 8. Sanatate si produse farmaceutice
 9. Energie si management de mediu
 10. Bioeconomie, biofarmaceutica si biotehnologii.

–  vor putea beneficia în mod gratuit de programe de formare profesională autorizate ANC un număr de 110 angajati. Din grupul ţintă pot face parte angajaţi cu Contract Individual de Munca (normă întreagă sau timp parţial) ce provin din întreprinderi care îşi desfăşoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Aceştia pot opta pentru înscrierea la unul dintre următoarele cursuri:

 • Lucrator finisor in constructii (N 2 – 360 de ore), finalizate cu diploma acreditata A.N.C;
 • Confectioner-asamblor articole textile ((N 2 – 360 de ore), finalizate cu diploma acreditata A.N.C ;
 • Sudor electric (N 2 – 360 de ore), finalizate cu diploma acreditata A.N.C;
 • Lucrator in structuri pentru constructii (N 2 – 360 de ore), finalizate cu diploma acreditata A.N.C;
 • Lucrator in comert (N 2 – 360 de ore), finalizate cu diploma acreditata A.N.C;
 • Agent de curatenie in cladiri (N 2 – 360 de ore), finalizate cu diploma acreditata A.N.C ;
 • Operator introducere, validare date (N 2 – 360 de ore), finalizate cu diploma acreditata A.N.C .
 • Operator masini cu comanda numerica (N3 – 720 de ore), finalizate cu diploma acreditata A.N.C. – 1 (una) grupa (maxim 28 de persoane)

Informaţii suplimentare la artforestcompany@yahoo.com sau la telefon 0745.224.187, 0754.583.763.

Descarcă prezentarea proiectului.

2020-06-05T13:29:41+03:00
X