Centrul de Mediere2016-10-29T22:33:28+03:00

Centrul de Mediere de pe langa Camera de Comert, Industrie si Agricultura a judetului Arad

Centrul  de mediere, care functioneaza pe langa Camera de Comert  Industrie si Agricultura Arad (CCIA Arad ), pune la dispozitia intreprinzatorilor o modalitate de rezolvare amiabila a diferendelor ivite in relatiile de afaceri, interne sau internationale, dar si a conflictelor civile si comerciale, prin procedura medierii, cu respectarea Directivei (IP/08/628) privind medierea in dreptul civil si dreptul comercial adoptata de Parlamentul european in 2008, a Codului de etica al CCIA Arad , a Codului de etica si deontologie profesionala al mediatorilor autorizati.

Centrul  de mediere are urmatoarele atributii:

 • organizeaza si administreaza medierea litigiilor comerciale si civile, pentru membrii CCIA Arad  si pentru oricare dintre persoanele care apeleaza la aceasta modalitate legala de rezolvare rapida a litigiilor
 • promoveaza activitati de mediere în mediul de afaceri din Romania, prin: colaborarea pe baza de parteneriat cu parti interesate in domeniul medierii, inclusiv organizarea de evenimente cu parti interesate in domeniul medierii; prezentarea activitatilor CCIA Arad  si ale Centrului de Mediere prin intermediul publicatiilor si al structurilor CCIA Arad
 • dezvolta metode alternative de rezolvare a disputelor, cu accent pe mediere, prin:
 • initierea si derularea de proiecte in vederea introducerii in practica curenta a medierii ca modalitate alternativa de rezolvare a disputelor in domeniul comercial si civil; initierea si sustinerea de schimburi de experienta, la nivel national si international, cu organizatii cu preocupari in domeniu
 • dezvolta un sistem integrat de rezolvare alternativa a disputelor (system design), prin utilizarea unor metode precum: diagnoza cauzelor profunde ale conflictelor/disputelor; analiza prioritatilor/nevoilor institutiei; utilizarea integrata a diferitelor tehnici precum negocierea, medierea, concilierea, facilitarea
 • organizeaza cursuri de formare si perfectionare, precum si sesiuni de informare in domeniul medierii
 • desfasoara activitati pentru atragerea de resurse prin proiecte in domeniul medierii

 

Activitatea concreta de mediere a Centrului de mediere al CCIA Arad  se realizeaza de mediatori autorizati  in conformitate cu reglementarile Consiliului de mediere. In acest sens, potrivit Regulamentului, Consiliul consultativ intocmeste si actualizeaza lista mediatorilor eligibili pentru activitatea CM al CCIA Arad si stabileste cadrul de colaborare intre Centrul  de mediere al CCIA Arad si mediatorii autorizati, precum si cu alte structuri in domeniul medierii, pe baza unor acorduri de parteneriat.

In ceea ce priveste costurile medierii, se urmareste asigurarea unei largi accesibilitati a tuturor categoriilor de solicitanti si situarea acestor costuri sub cele ale instantelor sau cele arbitrale, cu respectarea prevederilor art. 25 si art. 45 din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator.

MISIUNE –Centrul de Mediere de pe langa Camera de Comert si Industrie Arad

 • colaborarea pe baza de parteneriat cu parti interesate în domeniul medierii, inclusiv organizarea de evenimente cu parti interesate în domeniul medierii
 • prezentarea activitatilor CCIA Arad  si a Centrului de Mediere prin intermediul publicatiilor si a structurilor CCIA Arad
 • initierea si derularea de proiecte în vederea introducerii în practica curenta a medierii, ca modalitate alternativa de rezolvare a disputelor în domeniul comercial si civil
 • initierea si sustinerea de schimburi de experienta la nivel national si international cu organizatii cu preocupari în domeniu

Pentru informații suplimentare:

Camera de Comert, Industrie si Agricultura a judetului Arad

Strada Closca, nr. 5

Telefon: +40.257.208 800, E-mail: ccia@ccia-arad.ro

Persoană de contact:

Loredana Tanchiș

Telefon: +40.745.536 888, email: loredana.tanchis@ccia-arad.ro

X