Nr. 1252/04.04.2019

 

                 CONVOCATOR

Subsemnatul Arh. Gheorghe Seculici, in calitate de Presedinte al Camerei de Comert, Industrie si Agricultura a Judetului Arad, in temeiul art. 18 alin. 3 din Statutul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Arad, cu respectarea prev. art. 16 din Lg. 335/2007

    CONVOC

Adunarea Generala Ordinara a Membrilor Camerei de Comert, Industrie si Agricultura a Judetului Arad pentru data de 22.04.2019, ora 12:00 in Sala de Conferinte de la sediul CCIA Arad din Arad, str. Closca, nr. 5, jud. Arad.

Ordine de zi:

  1. Raport privind situatia financiara a CCIA Arad pe anul 2018
  2. Prezentarea si aprobarea bilantului si a Raportului de activitate al Colegiului de Conducere al CCIA Arad pentru anul 2018 si descarcarea de gestiune
  1. Prezentarea Raportului Cenzorilor si votul asupra acestuia, descarcarea de gestiune
  1. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli ale CCIA Arad pe anul 2019 si prezentarea obiectivelor generale ale CCIA Arad pentru anul 2019
  2. Aprobarea nivelului cotizatiilor membrilor CCIA Arad pentru anul 2019
  3. Propuneri de modificare a Statutului CCIA Arad in conformitate cu Statutul cadru al Camerelor de Comert si Industrie Judetene

Membrii Adunarii Generale vor putea propune si vota in privinta oricaror altor probleme care intra in competenta Adunarii Generale.

In masura in care la aceasta sedinta a Adunarii Generale a Membrilor CCIA Arad  nu se va realiza cvorumul legal, conform art.18 alin.9 din Statut, se stabileste tot data de 22.04.2019, ora 12:30, cand indiferent de cvorum, Adunarea Generala va fi legal constituita.

Precizam ca materialul in extenso, aferent ordinii de zi indicata mai sus se gaseste la sediul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura a judetului Arad din Arad, str. Closca, nr. 5, jud. Arad si pe pagina web a Camerei incepand cu data de 17.04.2019 si pana in preziua intrunirii.

        PRESEDINTE CCIA ARAD                                                                                                 Arh. Gheorghe Seculici

2019-04-08T13:26:43+03:00
X