Nr. 1160/28.03.2019

 CONVOCATOR

        In temeiul dispozitiilor Legii nr. 335/2007, modificata si completata si ale prevederilor art. 24 alin. 1 din Statutul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura a judetului Arad sunteti invitat sa participati la Sedinta Colegiului de Conducere, care va avea loc in data de 04 aprilie 2019, ora 17.00, la Sala de Conferinta, de la sediul CCIA Arad.

Sedinta va avea urmatoarea:

 

ORDINE DE ZI

 

  1. Raport privind situaţia financiara a CCIA Arad pe anul 2018

Prezinta: Presedinte arh. Gheorghe Seculici

 

  1. Prezentarea si aprobarea bilantului si a Raportului de activitate al Colegiului de Conducere al CCIA Arad pentru  anul 2018 si descarcarea de gestiune

Prezinta: Presedinte arh. Gheorghe Seculici

 

  1. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli ale CCIA Arad pe anul 2019 si prezentarea obiectivelor generale ale CCIA Arad pentru anul 2019

Presedinte arh. Gheorghe Seculici

 

  1. Aprobarea nivelului cotizatiilor membrilor CCIA Arad pentru anul 2019

Presedinte arh. Gheorghe Seculici

 

  1. Convocarea Adunarii Generale a Membrilor CCIA Arad si stabilirea ordinii de zi

Presedinte arh. Gheorghe Seculici

  1. Diverse

 

In masura in care la aceasta sedinta a Colegiului de Conducere nu se va realiza cvorumul legal, conform art.24 alin.5 si 6 din Statut, se stabileste data de 08.04.2019 pentru a doua sedinta a acestui Colegiu de Conducere.

Aceasta se va desfasura la aceeasi ora 17:00 si la aceeasi locatie din Arad, str. Closca, nr.5, jud. Arad.

Precizam ca materialul in extenso, aferent ordinii de zi indicata mai sus se gaseste la sediul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Arad.

 

 

 

Cu deosebita stima,

Presedinte,

Arh. Gheorghe Seculici

2019-03-29T12:25:57+02:00
X