Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad organizează, în perioada septembrie 2018 – mai 2019, cursul autorizat de INSPECTOR RESURSE UMANE – cod COR 333304.

Cursul este finanțat prin proiectul – ROMÂNIA PROFESIONALĂ – RESURSE UMANE COMPETITIVE ÎN REGIUNEA VEST, COD SMIS 118027.

Programul se adresează persoanelor angajate cu contract individual de muncă din departamentele de resurse umane ale companiilor private, care doresc să se perfecţioneze în întocmirea și gestionarea documentelor ce țin de evidența muncii într-o organizație, de gestionarea relațiilor dintre angajat și angajatori, de recrutarea și selectarea personalului care urmează să fie angajat”, declară Vlad Cherchezan, expert coordonator evenimente.

Certificare recunoscută în România și în UE

La finalul cursului, absolvenţii vor deveni INSPECTORI RESURSE UMANE, conform certificatului obținut și recunoscut de ANC, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului. Certificatul este recunoscut atât la nivel național, cât și în Uniunea Europeană.

Tematică și competențe dobândite

Prin intermediul acestui curs, participanții vor dobândi competențe/abilități specifice cu privire la: planificarea activităților, comunicarea cu angajații, aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea, sănătatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență, întocmirea documentelor de evidență a personalului, gestionarea documentelor de evidență a personalului, organizarea recrutării personalului, întocmirea registrului general de evidență al salariaților, întocmirea statului de plată pentru personalul angajat, administrarea bazei de date de evidență a personalului.

Numărul de locuri este limitat, detalii suplimentare la telefon:
0730.188.299 sau 0257/208.800, fax 0257/254.200, prof. Carmen Marinela Crișan – expert formare profesională
0730.188.298 – persoană de contact Adriana Demian – expert grup ţintă
0745.536.888 –  persoana de contact Loredana Tanchiş – expert informare

2018-08-08T05:43:49+03:00
X