CCIA Arad anunţă încheierea celei de-a şaptea serii pentru cursul de Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal, având derulate trei serii în luna iunie.

Interesul pentru acest curs a rămas la fel de ridicat, astfel încat Camera de Comerţ arădeană oferă o a opta serie celor interesaţi.

CCIA Arad va aloca resursele necesare pentru continuarea acestui curs, atâta timp cât companiile și instituțiile își manifestă interesul pentru acest curs atât de important în procesul de aliniere la normativele europene care produc efecte în legislația națională. Este important de menționat faptul că la finalul acestui curs toţi participanţii vor primi un Certificat de absolvire emis de CCIA Arad și Asociația pentru Management Strategic și Lobby”, declară președintele CCIA Arad, Gheorghe Seculici.

Noua serie se va desfăşura în luna august a acestui an şi va fi structurată pe două module:

 • Ziua 1: Prezentarea cerinţelor Regulamentului U.E. nr. 679/2016 (G.D.P.R) privind protecţia datelor cu caracter personal
 • Ziua 2: Formare Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal (D.P.O. – Data Protection Officer) conform Regulamentului U.E. nr. 679/2016 (G.D.P.R.)

Cursul se adresează personalului de execuţie care colectează/prelucrează datele cu caracter personal în cadrul firmelor, responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal în cadrul firmelor, ce se pot declara ca DPO, managerilor generali/conducerii companiilor pentru a fi familiarizaţi cu cerinţele noului regulament”, declară prof. Carmen Marinela Crișan, coordonatorul Centrului de Formare Profesională din cadrul CCIA Arad.

Tematica:

Ziua 1

 • Obiectivele GDPR
 • Domeniul de aplicare material/teritorial
 • Definirea termenilor principali
 • Categorii speciale de DCP
 • Principiile protecției datelor cu caracter personal (DCP)
 • Legalitatea prelucrării
 • Consimțământul
 • Drepturi ale persoanelor vizate
 • Obligații ale operatorilor
 • Persoana împuternicită
 • Evidențele activităților de prelucrare: Obligația de cartografiere
 • Securitatea prelucrării
 • Notificarea privind încalcarea securității DCP
 • Evaluarea de impact
 • Căi de atac. Răspunderi și sancțiuni

Ziua 2

 • Situații care impun numirea unui responsabil pentru protecția datelor (DPO)
 • desemnare obligatorie / desemnare facultativă
 • Calitățile profesionale și abilitățile DPO
 • Poziția DPO în cadrul organizației
 • Sarcinile DPO
 • Rolul DPO în evaluarea impactului operațiunilor de prelucrare DCP
 • Evaluarea riscurilor prelucrării DCP
 • Rolul DPO la întocmirea și păstrarea evidențelor solicitate de art. 30 din GDPR
 • Cooperarea cu autoritatea de supraveghere și asumarea rolului de punct de contact
 • Rolul DPO în raportarea incidentelor
 • Situațiile în care poate apărea un conflict de interese
 • Demiterea sau sancţionarea DPO pentru îndeplinirea sarcinilor sale
 • Răspunderi și sancțiuni
 • Implementarea GDPR
 • Organizarea procedurilor interne
 • Concepte de securitate a fluxurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal
 • Noţiunile de privacy by design și privacy by default
 • Procesul de gestionare a unui incident de securitate
 • Măsuri de securitate organizaţionale, tehnice şi non tehnice pentru protecţia datelor
 • Analiza de riscuri de securitate şi tratarea acestora
 • EXAMEN FINAL

În urma cursului, Ofițerul pentru protecția datelor cu caracter personal va putea monitoriza:

 • aplicarea cerințelor G.D.P.R. în cadrul organizației;
 • activităţile de prelucrare a datelor cu caracter personal, în vederea identificării riscurilor sau incălcarii dispozițiilor G.D.P.R.

Având în vedere dispozițiile G.D.P.R. conform cărora ofițerul pentru protecția datelor cu caracter personal ”este desemnat pe baza calităților profesionale și, în special, a cunoștințelor de specialitate în dreptul și practicile în domeniul protecției datelor”, absolvirea de către D.P.O. a unui curs acreditat și, pe cale de consecință, acreditarea cursului nu sunt cerințe menționate în G.D.P.R., pentru îndeplinirea cerințelor impuse de acest regulament.

Biroul de presă al CCIA Arad

2018-06-29T09:30:18+03:00
X