CURS EXPERT ACHIZITII PUBLICE COD COR 2149462019-08-07T07:04:06+03:00

CURS EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE COD COR 214946

Durata cursului: 5 săptămâni = 44 ore (20 ore teorie + 24 ore practică)

Structură: luni, marți și miercuri            3 ore/zi (17:00 – 20:00)

Locație: Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad (str. Cloșca nr. 5)

Certificare curs:  ANC (fost CNFPA), recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației și Cercetării Științifice, certificatul obținut fiind recunoscut atât la nivel național cât și în Uniunea Europeană.

Taxa include: activitatea de predare, suportul de curs, fișe de lucru, diploma acreditată ANC, examenul de certificare, cafea și apă

Condiții: absolvenți de studii superioare

Certificatul de absolvire se eliberează însoțit de Suplimentul Descriptiv cu competențele profesionale dobândite:

 • Comunicare interpersonală
 • Comunicarea muncii în echipă
 • Perfecționarea pregătirii profesionale
 • Analiza legislației aplicabile specifice
 • Planificarea achizițiilor publice
 • Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire
 • Elaborarea documentelor de specialitate
 • Derularea procedurilor de atribuire
 • Finalizarea procedurilor de atribuire

Tematica

 • Cele mai recente modificări legislative și impactul acestora asupra derulării achizițiilor publice in România
 • Noile directive europene privind achizițiile publice (3 acte normative, primul referitor la achizițiile clasice, al doilea la achizițiile sectoriale, iar al treilea la concesiuni)
 • Actorii instituționali implicați in procesul de achiziție publică: ANRMAP, UCVAP, CNSC, AM (în cazul proiectelor cofinanțate din fonduri europene), Autoritatea de Audit, instanțele de judecată
 • Autoritățile contractante și entitățile juridice fără calitate de autoritate contractantă
 • Tipurile de contracte (furnizare, servicii și lucrări)
 • Elemente esențiale ale contractelor
 • Estimarea valorii contractului de achiziție publică/ acordului-cadru
 • Etapele procesului de achiziție publică
 • Responsabilități în cadrul procesului de achiziție publică
 • Dosarul achiziției publice
 • Procedurile de atribuire. Achiziția directă
 • Stabilirea criteriilor de calificare și selecție
 • Eliberarea programului anual al achizițiilor publice
 • Achizițiile în cadrul proiectelor cofinanțate din fonduri europene
 • Nereguli și fraude în cadrul proiectelor cofinanțate din fonduri europene
 • Publicitatea procedurilor de achiziție publică
 • S.E.A.P. – utilizarea sistemului electronic de achiziții publice

 

Documente necesare:

 1. Copie a buletinului / Cărții de identitate.
 2. Copie a certificatului de naștere.
 3. Copie a certificatului de căsătorie.
 4. Copie a diplomei de licență.

Pentru a face și mai accesibil cursul, vă oferim și o serie de discount-uri:

 1. Discount-ul de fidelizare, oferit membrilor CCIA Arad – 10%.
 2. Discount-ul legat de momentul înscrierii – 10% dacă se achită taxa integral
 3. Discount-ul legat de numărul participanților dintr-o companie/instituție – 10% dacă se înscriu mai mult de 2 angajați.

NOTĂ : Reducerile nu se cumulează .

 

Pentru o organizare eficientă vă rugăm să confirmați înscrierea Dumneavoastră la curs, la adresele de email ccia@ccia-arad.ro sau carmen.crisan@ccia-arad.ro. Detalii suplimentare la telefon: 0730.188.299 sau 0257/208.800, fax 0257/254200, persoană de contact prof. Carmen Marinela Crișan.

Vă așteptăm cu drag !

X