CURS AGENT IMOBILIAR2017-07-10T13:03:33+03:00

CURS AGENT IMOBILIAR

Denumire Program: SPECIALIZARE

COD COR: 241919

Durata: 2 saptămâni

Preț: 850 lei

Grup țintă:

Activitatea profesională de intermediere a actelor juridice care au ca obiect bunuri imobile, precum şi cea de administrare a acestora se desfaşoară de persoanele fizice şi juridice care au calitatea de agent imobiliar. 

Agentul imobiliar: identifică cadrul juridic prin studierea legislaţiei specifice şi conexe; se documentează în privinţa modului de completare şi a conţinutului fişei de lucru pe care o întocmeşte şi întocmeşte dosarul ofertei prin folosirea materialelor documentare existente; întocmeşte convenţia firmă / client cu respectarea legislaţiei în vigoare; întocmeşte pre(ante)contractul între părţi cu respectarea legislaţiei în domeniu; întocmeşte contractul de prestări servicii respectând metodologia de agenţie şi legislaţie în domeniu; se documentează în amănunt asupra conţinutului dosarului tranzacţiei apelând la conţinutul cadru al acestuia.

 Competente Dobandite:

· Comunicarea efectivă

·Ofertare

·Primire şi prelucrare cerere

·Primire şi prelucrare oferte

·Tranzacţionare

Condiții de Acces:  studii medii

Documente necesare: Copie BI, copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie după caz, copie diplomă studii.

Cursul este acreditat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sansesi Ministerul Educatiei, Cercetarii, Inovarii, Tineretului si Sportului si este autorizat de  Autoritatea Nationala pentru Calificari (fostul CNFPA). 

Locație:  CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ ARAD- strada Cloșca nr. 5

Persoană de contact: prof. Carmen Crișan, email carmen.crisan@ccia-arad.ro, telefon 0730.188.299

Reduceri:  Pentru membrii CCIA ARAD cu cotizația la zi se acordă o reducere de 10 %

X