Arhiva electronică2016-03-23T19:27:43+02:00

Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare (AEGRM)

Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare (AEGRM) este un registru informatizat, organizat într-o bază de date unică, prin care se face publicitate legală raporturilor juridice constituite cu privire la garantarea unor obligaţii civile sau comerciale.

În Arhivă se pot înscrie creanţe garantate cu bunuri mobile, dar şi alte tipuri de acte juridice, cum ar fi: cesiunea drepturilor de creanţă, vânzările condiţionate, contracte de leasing, contracte de consignaţie etc.

Camera de Comert, Industrie si Agricultura a judetului Arad este agent împuternicit al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, primul operator al Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare din România. (http://ccir.ro/servicii/arhiva-electronica-de-garantii-reale-mobiliare/)

Servicii oferite:
• înscrierea avizelor de garanţie în arhiva electronică;
• consultanţă de specialitate;
• servicii de căutare şi copiere de informaţii din baza de date a arhivei electronice;
• eliberarea la cerere de copii certificate după înscrierile din arhivă.

Mai multe informatii sau pentru solicitari:

Contact:

Tel.:      +40 257 208 800

Fax:      +40 257 254 200

E-Mail: ccia@ccia-arad.ro

X