Nr. 779/28.03.2024                                  

CONVOCATOR

Subsemnatul Arh. Gheorghe Seculici, în calitate de Președinte al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a Județului Arad, în temeiul art. 18 alin. 3 din Statutul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Arad, cu respectarea prev. art. 16 din Lg. 335/2007

CONVOC

Adunarea Generală Ordinară a Membrilor Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a Județului Arad pentru data de 26 aprilie 2024, ora 11:00 în Sala de Conferințe de la sediul CCIA Arad, din Arad, str. Cloșca, nr.5, jud. Arad.

Ordine de zi:

  1. Raport privind activitatea Camerei in perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2023, prezentarea activității pe departamente – Raportul de activitatea al Colegiului de Conducere al CCIA Arad
  2. Raport privind Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, bilanțul contabil și note explicative
  3. Raportul Comisiei de Cenzori cu privire la situațiile financiare ale CCIA Arad la 31decembrie 2023
  4. Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024
  5. Aprobarea nivelului cotizațiilor membrilor CCIA Arad pentru anul 2024
  6. Diverse.

 

Membrii Adunării Generale vor putea propune și vota în privința oricăror altor probleme care intra în competența Adunării Generale.

În măsura în care la această ședință a Adunării Generale Ordinare a Membrilor CCIA Arad  nu se va realiza cvorumul legal, conform art.18 alin.9 din Statut, se stabilește tot data de  26 aprilie  2024, ora 11:30, când indiferent de cvorum, Adunarea Generală va fi legal constituită.

Precizăm că materialul în extenso, aferent ordinii de zi indicată mai sus se găsește la sediul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad din Arad, str. Cloșca, nr. 5, jud. Arad și pe pagina web a Camerei începând cu data de 22.04.2024 și până în preziua întrunirii.

PREȘEDINTE CCIA ARAD

Arh. Gheorghe Seculici

                                   

2024-04-02T09:44:43+03:00
X