Nr. 2978/05.12.2022       

   CONVOCATOR

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 335/2007, modificată și completată și ale prevederilor art. 24 alin. 1 din Statutul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad sunteți invitat să participați la Ședința Colegiului de Conducere, care va avea loc în data de 19 decembrie 2022, ora 14.00, în Sala de Conferință de la sediul CCIA Arad.

Ședința va avea următoarea:

ORDINE DE ZI

  1. Informare privind desfășurarea activității CCIA Arad pe parcursul anului 2022

Prezintă: Președinte arh. Gheorghe Seculici

2. Stabilirea obiectivelor și a strategiei privind desfășurarea activității pentru anul 2023

Prezintă: Președinte arh. Gheorghe Seculici

3. Diverse

În măsura în care la această ședință a Colegiului de Conducere nu se va realiza cvorumul legal, conform art.24 alin.5 și 6 din Statut, se stabilește data de 22.12.2022 pentru a doua ședință a acestui Colegiu de Conducere.

Aceasta se va desfășura la aceeași ora 14:00 și la aceeași locație din Arad, str. Cloșca, nr.5, jud. Arad.

Precizăm că materialul în extenso, aferent ordinii de zi indicată mai sus se găsește la sediul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Arad.

 

Cu deosebită stimă,

Președinte,

Arh. Gheorghe Seculici

2022-12-14T11:18:50+02:00
X